РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Евромаркет Груп, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Евромаркет ГрупНОВО ПОКОЛЕНИЕ СУХИ И
АДИАБАТНИ ОХЛАДИТЕЛИ
И КОНДЕНЗАТОРИ

• Екологично – сух или адиабатен
режим на работа
• Минимални загуби на вода
• Максимална отдадена охладителна
мощност при минимални или никакви
загуби на вода
• Изключително устойчиво покритие

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:
София 1532
Казичене
ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 204,
e-mail: compressors@euromarket.bg
www.euromarket.bg


Top