Евромаркет Компресорс АД: Винтовите компресори Gardner Denver гарантират висока производителност при ниски разходи на електроенергия

Начало > Механични системи > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2015

Евромаркет Компресорс АД предлага на българския пазар цялостни енергоефективни решения, намиращи широко приложение в различни сфери на индустрията, при които се налага използването на компресиран въздух. Основно предимство на нашите решения е фактът, че осигуряват до 35% по-ниски разходи за електроенергия на своите ползватели.

През последните години честотно управляемите компресори с променлив дебит се утвърдиха като основен избор при поръчка на ново или при подмяна на старо компресорно оборудване. За тях е характерно, че оборотите на въртене на електродвигателя и винтовата двойка се променят според конкретната моментна необходимост от въздух, като реализираната икономия на електроенергия при честотно управляемите компресори в сравнение със стандартните е с до 30 - 40% по-голяма. Винтовите компресори Gardner Denver се доставят с честотни инвертори Allen-Bradlеy® на Rockwell Automation.

Актуално решение от продуктовото ни портфолио са винтовите компресори Gardner Denver, които се характеризират с възможно най-нисък специфичен разход на електроенергия (kW/m3); най-голям диапазон на регулиране на дебита 15 - 100%; температурен диапазон 0 - 45 °С и обхват на налягането 5 - 13 bar (g).

Винтовите компресори на Gardner Denver се доставят с последно поколение енергоспестяващи електрически двигатели с клас на ефективност IE3 и IE4, съгласно международния стандарт IEC 60034-30. Това означава, че използването на електродвигатели клас IE3 вместо IE2 намалява загубите с 10 - 15%.

В обобщение всички тези качества гарантират високата производителност на винтовите компресори Gardner Denver при възможно най-ниски разходи на електроенергия. Като допълнителна услуга Евромаркет Компресорс АД предоставя на своите клиенти сравнителен анализ на реализираните икономии на електроенергия при употребата на винтов компресор с честотно управление, изготвен от интелигентен заводски калкулатор за изчисляване на икономиите от енергийните разходи.

Друго предложение е използването на винтов компресор, окомплектован с вградена система за оползотворяване на обработената топлинна енергия. Тази система позволява използването на 94% от излъчената топлинна енергия основно от двигателя и охладителите във вид на топла вода.

По този начин клиентите спестяват пари, енергия и намаляват емисиите на въглероден диоксид. Евромаркет Компресорс АД притежава софтуер симулатор, който прецизно калкулира оползотворяването на отработената от компресора топлина във вид на топла вода.

За повишаване ефективността на производството Евромаркет Компресорс АД предлага интегрирането на GD Connect 12 - микропроцесорна система за управление на компресорни стопанства, която дава възможност за управление на до 12 компресора. Системата избира във всеки един момент за работа най-ефективните компресори, независимо от типа управление, мощност или марка.

Микропроцесорната система за управление осигурява производството на необходимия компресиран въздух при минимален разход на електроенергия, а в реално време може да се наблюдават параметрите на работа на компресорното оборудване (основни аларми, налягане, температура, работно състояние на лагерите, интервали за смяна на консумативите и др.).

Системата дава възможност за мониторинг на работата на допълнително инсталирано компресорно оборудване като изсушители, филтри и др.

Стойността на първоначалната инвестиция за закупуване на винтов компресор носи своята определена важност, но също така разходите за обслужване по време на експлоатационния период са определящ фактор при избора на оборудване. Най-новият симулатор, който Gardner Denver разработи в началото на тази година, сравнява производителността на един винтов компресор, работещ с оригинални консумативи и масла, и същия такъв, работещ с неоригинални аналози.

Използването на неоригинални консумативи, резервни части и масла акумулира сериозни рискове и води до намаляване на производителността на компресорите, увеличаване на разхода на масло и електроенергия, също така се увеличава възможността за настъпване на аварийно събитие и увреждане на оборудването, и в заключение води до отпадане на гаранцията.

Компресорите на Gardner Denver са предпочитана инвестиция за българската индустрия и поради тяхната 5-годишна гаранция, предоставена от завода производител. Най-доброто доказателство за това са над 2150 надеждно работещи винтови компресори в българската индустрия, доставени от Евромаркет Компресорс АД.

инж. Татяна Бечева, изпълнителен директор на Евромаркет Компресорс АД


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: Евромаркет Компресорс, винтови компресори, Gardner, GD Connect 12, компресорно оборудванеTop