РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Евромаркет, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕвромаркетЦялостни технически решения за индустрията Инжинеринг, доставка, монтаж, пуск Енергиен одит на съществуващи инсталации Сервиз на съществуващото и ново оборудване Най-новото поколение абсолютно обезмаслени компресори Винтови компресори - с най- висока производителност и най-ниска себестойност на компресирания въздух Технология от бъдещето налична днес Въздоохладителни кули Изпарителни въздоохладители Изпарителни кондензатори Чилъри с най-високоия коефициент на енергийна ефективност -EER, подходящи за употреба при всякакви работни условия Прахоуловителни инсталации От колекторите до филтрите най-ефективните продукти за прахоулавяне в индустрията Диказан опит при изграждане на прахоуловителните инсталации във фармацевтичната индустрия Евромаркет компресорс ад София 1532, Казичене, Ооколовръстен път 454, тел.: 02/ 97 67 202, факс: 02/97 67 211, e-mail: compressors@euromarket.bg, www.euromarket.bg

Top