Европа има повече нужда от българските пазари, отколкото ние от техните

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2006

инж. Валери Андреев, управител на САТ, пред сп. Инженеринг ревю

Ръководите една от най-успешните български инженерингови фирми. Каква е цената да си пазарен лидер, г-н Андреев?

През последните години фирма САТ, на която съм собственик и управител, се утвърди като водеща компания в България в областта на процесната автоматизация. Като обем на реализираните и внедрените проекти в областта на автоматизацията фирмата зае голям дял от българския пазар, особено в циментовата, стъкларската, бетоновата и др. промишлености. Това е цената на 15 години упорита работа без почивни дни. Цената обаче си заслужава, когато виждам как сътрудниците ми започват да работят и живеят със самочувствието на най-търсените и уважавани специалисти в своята област, с които се съобразяват повечето водещи европейски фирми, представени в България.

Мнозина ваши колеги се опасяват, че предстоящото членство на България в Европейския съюз ще разклати извоюваните с толкова усилия от тях позиции на пазара в страната. Какви са очакванията ви в тази посока?

Според мен, тези опасения са неоснователни, тъй като никоя външна фирма - особено западна, не познава по-добре от нас условията за бизнес у нас; състоянието и нуждите на промишлеността; както и количеството и качеството на квалифицираната работна ръка. Не бива да се подценява и факторът народопсихология, възможностите и очакванията на различните специалисти, работещи в инженеринговите фирми. Как е възможно да се разклатят пазарните ви позиции при условие, че проектите ви са с европейско качество и български цени; вие сте непрекъснато в страната, осигурявайки на клиентите си бързо, качествено и надеждно обслужване.

Какви са положителните страни, които би могла да извлече една инженерингова фирма от присъединяването ни към ЕС?

САТ се готви от няколко години за присъединяването на България към Европейския съюз и считам, че сме готови да посрещнем това предизвикателство. Аз считам, че Европа има нужда от българските пазари и специалисти повече, отколкото ние от техните. Положителните страни от присъединяването са за тези, които се готвят отрано или, както се твърди в онзи виц, "отличниците Иванчо, отличниците". Бихме могли да очакваме многократно увеличаване на броя инвестиционни проекти от ЕС; инвестиции в нови производства; свободен достъп до пазара на труда, включително внос и износ на инженерингови кадри и услуги. Друг положителен фактор е спазването на европейското законодателство от всички участници на пазара в България; използването на страната ни като трамплин от и към ЕС от традиционни наши клиенти с близки проблеми и манталитет; значително облекчаване на износния режим и др.

Трудно ли е да си конкурентноспособен на динамичния европейски пазар?

През последните години САТ заема все по-осезаеми позиции и на европейския и световния пазар, достигайки 60% износ на собствената си инженерингова продукция. Опитът ни показва, че сме изключително конкурентноспособни на европейския пазар в този бранш. По мое мнение, конкурентноспособността на българските инженерингови фирми се дължи на комплекс фактори, сред които много късите срокове за проектиране, изработка и внедряване на инженеринговите проекти; комплексното изпълнение на проекти "под ключ"; цялостната поддръжка и модернизиране на системите. Също така, високият професионализъм; европейското качество и, не на последно място, конкурентните цени.

Освен с инженеринг САТ се занимава и с производствена дейност. Партньорството с мощни европейски компании ли е пътят за налагане на европейския пазар на един български производител?

За да задоволи по-пълно изискванията на клиентите си, САТ развива широка производствена и монтажна дейност. Извоювахме си позициите на надежден партньор на някои от най-големите мултинационални компании в циментовото (HOLCIM, TITAN, ITALCEMENT, LAFARGE) и стъкларското производство (YOULA Glass). Използвахме водещите си позиции на българския пазар за експанзия в заводи на клиентите ни извън страната. За всеки от тях подготвихме инженерни екипи, напълно запознати с вътрешнофирмените стандарти, което осигури безпроблемна и успешна работа на САТ в множество проекти извън България (Сърбия, Косово, Русия, Шри Ланка, Португалия, Нигерия и др.).

Какво дава и какво отнема съвместната работа с водеща европейска компания във вашата област?

Навярно визирате известните тесни контакти на САТ с големи европейски фирми като SIEMENS, Schnieder Electric, ABB и др. Успешните инженерингови проекти и големите обеми на доставките на електрокомпоненти, PLC компоненти, прибори и сензори за автоматизация и системен софтуер превърнаха САТ в търсен, а в повечето области и в най-голям партньор на тези фирми за България. Това, разбира се, носи много предимства - преференциални цени и много къси срокове на доставките; участие в съвместни проекти; предимство при получаване на най-новите разработки; постоянна поддръжка от локалните им представителства. За недостатъци в тези партньорски отношения няма основания да се говори, тъй като конкуренцията между тях разбива "имперските" им апетити, а и успехите ни поставят в равноправно положение при съвместната ни работа.

И последно, кои са следващите стъпки в развитието на САТ, с които ще чертаете историята на фирмата?

Стъпките ще са същите, както и досега - коректност, професионализъм, качество, иновации, партньорство, агресивност, самочувствие и самоуважение, партньорство и много, много работа. Успехът е изцяло в нашите възможности.
Top