Европата на автоматизацията

Начало > Редакционен коментар > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2006

И у нас, и по света, автоматизацията струва пари. Когато стане въпрос за съвременни системи за автоматизация и свързаните с нея парички, накъде обръщат глава ръководителите на по-големи и по-малки индустриални обекти в страната? Знаем, че от доста време никой не хвърля цяло състояние, за да изпълни петилетния план за две години или поради някаква повеля "отгоре". Факт е също, че системните инженери често се парят от тоталното неведение на шефовете си за някакви там протоколи, архитектури, отворени концепции, разпределена логика и т.н. Че аргументите на техническите специалисти да се инвестира в автоматизация невинаги са посрещани с разбиране от страна на висшестоящите, едва ли би учудило някого. Тогава, възниква напълно резонният въпрос - възможно ли е да обобщят и систематизират, чисто по инженерному, основанията и мотивите на ръководителите на промишлени обекти да извадят необходимите големи суми за автоматизация. Оказва се, че да. Така става в Европа. Но по пътя към Европейския съюз и нашите мениджъри ще трябва да вървят в една крачка с европейските си колеги.

И така, най-сериозното основание на европейските шефове на заводи да похарчат много пари за автоматизация е инвестиция в ново производство, или разширение и модернизация на съществуващото. Веднага след него се нареждат новите изисквания на държавните институции. Естествено, свързани с околната среда или нивото на безопасност. Почетното трето място заема възможността автоматизираната система да се интегрира в заводската/корпоративната информационна система. Учудващо, едва на четвърто място е икономическият ефект от автоматизацията в ролята й на инструмент за подобряване на управлението.

Ако личният ви опит говори неща, различни от вече изброените, сверете си часовника и с основанията на европейските инженери да се инвестира в автоматизация. Основният им аргумент е трудната и ненадеждна поддръжка на старите системи. На второ място системните инженери поставят интеграцията към други, вече изградени системи. Неотлъчно след тях се нареждат предимствата на съвременните отворени системи, следвани от напълно естествения за всеки инженер интерес към новите технологии. Своето естествено място сред най-важните мотиви да се инвестира в автоматизация е намерила и сигурността на приложението.

Виждате, че разминаването в аргументацията в двата случая е пълно! Може би, защото висшият мениджърски състав не знае много за огромните възможности на съвременната автоматизация за увеличаване на печалбите, намаляване на злоупотребите и затягане на дисциплината. Затова, бихте могли да поработите по въпроса. Ако ли не, просто чакайте Европата...

инж. Амелия Стоименова,

главен редактор
Top