Евротех предлага оборудване хигиенно изпълнение от водещи европейски производители

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

За транспортиране и дозиране на гъсти и вискозни флуиди Евротех предлага помпи на немския производител NETZSCH. Пoмпите са известни под марките NEMO ексцентър-шнекови и TORNADO ротационни лобови помпи.

Освен индустриално изпълнение, заводът произвежда и специално хигиенно и асептично изпълнeние, характерно със своите изисквания: части в контакт с флуида от стомана AISI316 с допълнително полирани повърхности, конструкция без мъртви зони, без гумени уплътнения и О-пръстени, холендрови или триклампови връзки, пригоденост за подвързване към инсталации за промиване (CIP) и стерилизация (SIP), а в случаите, когато е необходимо да се предотврати всякакъв контакт и възможност за навлизане на микроби от атмосферата, NEMO помпите са снабдени с допълнително отръбяване, по което се пропуска течност или пара, служещи като бариера.

Помпите NEТZSCH могат да транспортират гладко и без пулсации гъсти и вискозни флуиди, със или без  наличие на частици, както и продукти с висока работна температура до 150 оС. Разработени са различни типоразмери помпи, които да покриват обхвата на дебита от 0,1 l/h до 140 m3/h и налягания до 36 bar.

Опционално се предлагат различни аксесоари като защита срещу работа на сухо или срещу свръхналягане, обогрев на помпата посредством водна риза.

През изминалата година NETZSCH разработи и патентова нов дизайн лобови помпи TORNADO T.SANO, при които конструкцията на помпата е проектирана така, че няма абсолютно никакви мъртви зони, в които да остава част от продукта. Лобовете са с гладко чело, без наличие на закрепящи болтове или шпонки, и се закрепят за вала извън помената глава.

Челните уплътнения са със специален дизайн тип “картридж” , нанизват се директно на лобовете и заедно с тях се сглобяват наведнъж като една обща единица. Това позволява бърз монтаж и демонтаж на помпите. В помпената глава има вградена система за редукция на пулсациите.

Фирма Lutz Pumpen, представлявана от Евротех, предлага варелната помпа B70 Sanitary, специално изработена за фармацевтичната, хранително-вкусовата и козметичната промишленост. Този модел помпа е специално хигиенно изпълнение и всички влизащи в контакт с работната среда части са изработени от стомана 1.4571/1.4404, както и отговаряща на 3A/FGA изискванията за изкуствени материали PTFE и еластомери EPDM.

В зависимост от конкретната нужда се предвидени челни уплътнения в отворено или затворено изпълнение, подбрани в зависимост от продукта. В частите, намиращи се в досег с флуида, са използвани ръчно отделяеми, безрезбови връзки. Благодарение на "липсата на мъртви зони" конструкция, практически са изключени възможни проблеми с бактерии и др.

При основно почистване и дезинфекция ръчно или с помощни средства, като водна стрия или почистващи машини, помпата може да бъде разглобена много бързо. Всички допиращи флуида части са леснодостъпни и обозрими. Посредством бързо отварящи се триклампови връзки съгласно DIN 32676 и тръбна връзка по DIN 11851 се гарантира липсата на замърсявания и на нагнетателния щуцер.

ANDRITZ KMPT (Краус-Мафай) предлага на пазара центрофуги, специално проектирани за фармацевтичната индустрия. Освен изчистената от мъртви зони конструкция, центрофугата предлага допълнителни предимства като: хигиенната част (където се намира продукта) и задвижващата част (където се прави евентуалното механично обслужване) на машината са могат да са разделени например от стена и да са достъпни през две отделни помещения; валът, свързващ двете части (хигиенна и работна), е обграден от няколко камери, които могат да се промиват и продухват с цел предотвратяване на замърсявания; всички елементи от хигиенната част са достъпни по време на инспекция; в края на процеса остатъчният сух продукт може да бъде принудително отделен посредством сгъстен въздух от вътрешността на центрофугата.

инж. Диана Костова, Александър Еленков
и инж. Светлин Вановски, Евротех

ЕКСКЛУЗИВНО
Top