РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Евротех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕвротехЕВРОТЕХ ЕООД
защото качеството е най-добрата инвестиция

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ВОДИ

LUTZ-JESCO – Инсталации за обработка на промишлени и питейни води, дозиращи мембранни и бутални помпи, инсталации за генериране на хлор диоксид и натриев хипохлорид, хлораторни станции и спомагателно оборудване, измервателно и регулиращо оборудване.

DP-Pumps – Центробежни вертикални и хоризонтални многостъпални помпи, хидрофорни системи, процесни помпи, дренажни помпи.

София 1111
ул. Манастирска 54А
Т.: 02/971 32 73, 973 36 60
Ф.: 02/971 22 88
e-mail: office@evrotech.com
web: www.evrotech.bg


Top