РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Евротех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕвротехЕВРОТЕХ ЕООД
защото качеството е най-добрата инвестиция

Оборудване за пречиствателни станции

Дозаторни мембранни помпи за реагенти и флокуланти

Декантери

Центробежни помпи от неметални материали за транспортиране на химикали

Пневматични двойномембранни помпи

Станции за приготвяне и дозиране на полимер

Шнекови помпи за утайки

София 1111
ул. Манастирска 54А
Тел.: 02/971 32 73, 973 36 60
Факс: 02/971 22 88
e-mail: office@evrotech.com
www.evrotech.bg


Top