РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Евротех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕвротехЕВРОТЕХ ЕООД
защото качеството е най-добрата инвестиция

 

Сепарационно и помпено оборудване
за рудодобива

Камерни и лентови филтър преси , декантери
(центрофуги), уплътнители, изсушители и др.

Ексцентрик-винтови и лобови помпи, мацератори и двувалови дробилки

Дозаторни мембранни и бутални помпи


София 1111
ул. Манастирска 54А
Тел.: 02/971 32 73, 973 36 60
Факс: 02/971 22 88
e-mail: office@evrotech.com
www.evrotech.bg


Top