РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Евротех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕвротехЕВРОТЕХ ЕООД
защото качеството е най-добрата инвестиция

Оборудване за пречиствателни станции

Декантери

Винтови преси

Дозаторни системи за реагенти
и флокуланти

Станции за приготвяне и дозиране
на полимер

Шнекови помпи за утайки

 

София 1111
ул. Манастирска 54А
Тел.: 02/971 32 73, 973 36 60
Факс: 02/971 22 88
e-mail: office@evrotech.com
www.evrotech.bg


Top