РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Евротех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Евротехзащото качеството е най-добрата инвестиция

ОБОРУДВАНЕ ЗА КЕРАМИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

Импулсни вентили за ръкавни филтри
Филтър-преси Andritz Separation
Ексцентър-шнекови помпи
Перисталтични (шлаухови) помпи
Пневматични двойномембранни помпи

София 1111, ул. Манастирска 54А, Тел.: 02/971 32 73, 973 36 60
Факс: 02/971 22 88, e-mail: office@evrotech.com, www.evrotech.bg


Top