Ежегодно Овергаз инвестира в съвременни технологии и най-нови модели оборудване

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2013

Стойчо Илков, изпълнителен директор на "Овергаз Инженеринг" АД


Какви проекти в посока повишаване ефективността на работата сте реализирали в последните 2 години?
За „Овергаз Инженеринг” АД е от изключително значение продуктите и услугите в каталога на компанията да бъдат оптимално ефективни, защото единствено тази политика резонира безспорно с потребностите и изискванията на хората за комфорт и икономичност.

За да отговаря адекватно на тези критерии, компанията непрекъснато подобрява качеството на своите продукти и услуги, като подсигурява безопасната и надеждната им експлоатация. Тази практика не е факт от последните 24 месеца, а е заложена в мисията на фирмата от самото й основаване преди 20 години.

Кои са актуалните технологични тенденции във Вашата област? С кои от тях може да се похвали компанията?
Специалистите на „Овергаз Инженеринг” АД боравят с модерни технологии и специализирана механизация, а материалите и оборудването, които екипите на компанията използват в работния процес, се доставят от водещи фирми в този бранш и отговарят изцяло на българските и европейските стандарти.

Пример за тази практика е съвременната апаратура за заваряване на стоманени и полиетиленови тръбопроводи, която не само гарантира качество и надеждност, но и позволява автоматизирано управление и контрол на работата, както и документирана информация за заваръчния процес.

Друга модерна технология, която е неразделна част от дейността на инженеринговото дружество и изцяло отразява мисията му да се грижи за околната среда и да осигурява безопасни условия на труд, е безтраншейното (безизкопно) полагане на тръбопроводи. Тази технология има както икономически, така и много социални преимущества пред открития способ. В някои случаи безизкопната система е единственият възможен и приложим метод при строителството, особено при натоварени градски условия, пресичане на реки и железопътни линии.

Кои са основните технологични предизвикателства пред компаниите от газовия сектор? Какви са пътищата за тяхното разрешаване?
Като компания в областта на изграждането на инфраструктурни мрежи, едно от основните предизвикателства, което стои пред дружеството, е внедряването на нови технологии, които адекватно и навременно да отговарят на променящите се нужди на средата. Приоритет е непрекъснатият мониторинг на газопроводите, тяхната поддръжка, ремонт и профилактика.

Така компанията дава гаранция за сигурността на доставките на природен газ до крайните потребители.
На дневен ред пред фирмата е разширяването на газопреносната инфраструктура в градовете, в които има вече изградена мрежа, но и в населените места, до които все още не достига синьо гориво.

Ежедневната работа с колеги-проектанти е насочена към оптимизиране и прецизиране на съвместната колаборация, тъй като от голямо значение при строежа на газопроводите е самото трасе – неговата проходимост, хидроложки и геоложки специфики.

Какви са краткосрочните Ви инвестиционни планове? Какво е мястото на технологичната оптимизация в тези намерения?
Към 2013-та над 2100 километра газопроводи доставят синьо гориво на клиентите на Овергаз в цялата страна. Това число се увеличава с всяка следваща година, което определя първо място за технологичната оптимизация в инвестиционните планове на Овергаз.

Като най-голямата частна газова компания в газовия сектор Овергаз се задължава да инвестира всяка година не само в съвременна технология и най-нови модели оборудване с по-висока ефективност, но и в обучения за целия екип от специалисти, безкомпромисно качество на услугите, които компанията предлага, оптимални решения, както и бърза професионална реакция.

20 години по-късно "Овергаз Инженеринг" АД продължава да доказва, че усилията и инвестициите са винаги насочени в посоката на стабилно развитие и качествена услуга без аналог.

Създадена през 1993 година, "Овергаз Инженеринг" АД е най-голямата частна инженерингова компания в газовия сектор у нас. Дружеството изгражда газоразпределителни мрежи, преносни газопроводи и съоръженията към тях и е утвърден партньор в строителството на техническа инфраструктура като водопроводни и канализационни мрежи, оптични кабелни мрежи и други инженерни комуникации. "

Овергаз Инженеринг" АД извършва дейността си съобразно изискванията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Инженеринговата фирма е и първият представител от газовия бранш в България, който от 2000 година разполага със сертифицирани Система за управление на качеството по ISO 9001, Система за управление на околната среда на основа ISO 14001 от 2006-та, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001 от 2010-та, а миналата година компанията е сертифицирана и по SA 8000 Социална отговорност.

Документите са издадени от международно признатата организация Lloyd’s Register Quality Assurance.


"Овергаз Инженеринг" АД е член на Камарата на строителите в България, Българската асоциация Природен газ, Българската търговско-промишлена палата, както и на технически комитети към Българския институт по стандартизация.Ключови думи: Овергаз, инвестиции, газЕКСКЛУЗИВНО
Top