FANUC България: Роботизацията на производството е възможност за развитие на българската индустрия

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 1, 2015

Роботите могат да работят неуморно 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Те вършат своята работа с непоколебимо усърдие, пълна ангажираност и ненадмината прецизност. От гледна точка на предприятията, роботите са примерни служители, които намаляват производствените разходи и постоянно допринасят за развитието на компанията и за подобряването на нейната конкурентоспособност.

Въпреки множеството им безспорни предимства, интелигентните роботизирани системи и CNC металообработващите машини в българската индустрия са все още сравнително малко и в тази област има голям потенциал за развитие.

"Съвременният пазар на роботи предлагапочти безгранични възможности. Предприятията, оборудвани с модерни решения, като автоматизирани производствени линии, все по-масово се възползват от потенциала за разширяване на функционалността им. Роботизацията на производствените съоръжения е предпоставка за постигане и поддържане на висока конкурентоспособност на местната индустрия и икономика. Това е една от основните причини днес все по-често да говорим за автоматизация на производствените процеси" - подчертават от FANUC България.

Роботите като двигател за индустрията
Днес армията от роботи в производствените предприятия по света е над 1,3 милиона роботи е с всеки ден се увеличава. Ние от FANUC се гордеем, че сме интегрирал повече от 330 хиляди от тях. Чуждестранните компании отдавна са разбрали, че оборудването на производствените линии с интелигентните решения е от съществено значение за изграждането и затвърждаването на стабилни позиции на силно конкурентните съвременни пазари.

В развитите страни големите, средните и малки производствени предприятия залагат на най-ефективните решения по отношение на индустриалните роботизирани системи и CNC машините. Ползите от внедряването им са измерими и отдавна доказани. Високоиновативни технологии за автоматизация от години се внедряват в автомобилостроенето, производството и обработката на метали, каучуковата и полимерна промишленост, пакетиращата индустрия.

Много други индустрии също вървят по този път, но бавно, вследствие на силния конкурентен натиск. Те все по-осезаемо усещат нуждата да оптимизират неефективните си производствени линии. За да посрещне нарастващите нужди на пазара, FANUC произвежда в своите производствени мощности до 5 хиляди нови робота всеки месец, които са надеждни, ефективни, прецизни, гъвкави и изключително лесни за управление - и всичко това единствено и само в нашите фабрики в Япония. Това ни позволява да предлагаме качество и прецизност, които отдавна са станали синоним на стандарт в индустрията.

Роботите са решение и за малките по обем производства
Роботизираните системи са специално проектирани да оптимизират индустриалното производство. Днес, когато пазарът се променя толкова бързо, тяхната роля е все по-важна. Производителите са изправени пред нови предизвикателства - специализирани серии, по-високи изисквания към качеството и повторяемостта, потребност от цялостно намаляване на капиталовите разходи, недостиг на квалифицирани работници и нарастване на конкурентния натиск.

Доскоро индустрията правеше опити да преодолее тези предизвикателства без роботи, поддържайки стереотипа, че роботизираните системи са създадени само за големите компании с мащабни производства. Днес вече знаем, че това не е така. Динамичното развитие на роботиката по отношение на възможностите за сортиране, пакетиране, палетизиране и асемблиране позволи на роботите да изпълняват тези задачи и в малки и средни индустриални производства.

"Добре е да подчертаем, че няма индустрии, към които роботиката е специално насочена. Важен е режимът на производството, а не профилът на самото производство. Повечето внедрявания на FANUC са в предприятия с високи производствени разходи и нарастващ конкурентен натиск.

Сред индустриите в България, които биха могли да получат най-много ползи от интегрирането на индустриални роботизирани системи в производствата, са металургията, електрониката, химичната, фармацевтична и козметична индустрия, оптиката, каучуковата промишленост, производството на домашни електроуреди. Отскоро такъв потенциал има и в хранително-вкусовата промишленост, където постоянно нарастват изискванията към хигиената, здравето и безопасността", коментират от FANUC  България.

Роботизираните системи са мъдра инвестиция
В днешно време, за да се гарантира непрекъснатото развитие на компанията, са необходими постоянни инвестиции. Ето защо е важно да се проучват възможностите, които съвременните технологии предлагат, да се следи какви решения внедряват конкурентните фирми и да се търсят оптимални решения за собственото производство.

"FANUC България предлага широка гама от роботизирани системи, покриващи всички потребности на производителите. Продуктите на компанията са интелигентни и с висока гъвкавост, и могат да заместят хората в извършването на всякакви задачи.
За компаниите, които търсят решения за пакетиране и палетизиране на продукти, е специално разработена серията роботи FANUC M 410iB. Най-новият модел от гамата M-410iB / 140H осигурява бързо и прецизно палетизиране с капацитет от 140 кг.

Към производителите, които имат потребност от оптимизиране на заваръчни процеси, е насочена гамата ARC Mate 100iC. Устройствата са оборудвани с високотехнологични инструменти, които гарантират ефективна работа, надеждност и значително енергоспестяване", информират от компанията.

Съвременна технология с подкрепата на местни инженери
"От години продуктите на FANUC оглавяват класациите за най-технологично усъвършенствани, сигурни и надеждни решения за индустриална автоматизация. Всяка година кръгът ни от доволни клиенти се разширява", изтъкват от FANUC България. В българските заводи роботизираните системи на компанията се използват главно в оборудване за електродъгово заваряване, точково заваряване и палетизиране. Решения на FANUC намират приложение и за роботизирано зареждане и разтоварване на различни видове машини, като пресови машини или машини за инжекционно формоване.

"Продуктите на FANUC са изключително популярни в страната, благодарение на това, че се предлагат заедно с възможности за поддръжка на целия жизнен цикъл на роботизираните системи. Сервизното обслужване се извършва от високо квалифицираните инженери на FANUC България. Това позволява идентифициране на индивидуалните потребности във всяко производство, избор на подходящото оборудване и ефективно внедряване на приложения", допълват експертите на фирмата.

Критерий за избор на решение
Сред най-важните критерии за избор на решение в областта на автоматизацията на производствените процеси е критерия за възвръщаемостта на инвестициите. За да се изчисли стойността на инвестицията по отношение на ползите, произтичащи от внедряването на роботизирани системи, трябва да бъде извършен задълбочен анализ на рентабилността. Добър пример за рентабилно приложение е внедряването на палетизиращи роботи, които обикновено се интегрират в края на производствените линии и ролята им за цялостната продуктивност на производството е голяма.

Ето защо при избор на конкретно решение е важно да се вземат предвид различните изисквания на производителя, конкретните данните и оценка за различните предложени варианти за роботизация, както и опита на интегриращата компания. Това са важни критерии за избор на оптимален модел робот, отговарящ на конкретните нужди на производителя, както и за ефективното му внедряване.

Необходимо е да се вземе предвид и гъвкавостта на решението, която в случай на необходимост позволява на компанията да промени типа на пакетираните продукти без риск от повреда на пакетиращите машини. Изборът на роботизирана система зависи от продуктите, които ще бъдат пакетирани. Важен е и капацитетът на робота, както и гъвкавото организиране на позициите на палетизиране около робота.

При голямото разнообразие от продукти критичен е и изборът на оптимални хващачи, убедени са от FANUC. В допълнение към техническите параметри, трябва да се вземат предвид условията, предлагани от доставчика или интегратора  за гаранционен и след гаранционен сервиз.

Разполагаемостта на резервни части през целия цикъл на живот на даден робот. Квалификацията и скоростта на реакция на сервизния персонал. Това са критериите при избор на конкретно решение за автоматизация на производството и съответен модел робот - т.е оценка на степента на риска, свързан с възникването на непланирани прекъсвания на производствения процес и свързаните с тях потенциални загуби.

"Най-важните въпроси, които трябва да си зададем, когато избираме индустриално роботизирано решение, са: Какви изисквания ще трябва да покрие автоматизираната линия след година или дори след пет? Каква ще трябва да бъде нейната ефективност? Какви продукти ще се палетизират? Предвид също така трябва да се вземе и възможността, че след година пазарът може да породи промяна в технологиите за пакетиране и палетизиране - т.е. каква е изначално заложената гъвкавост на избраното роботизирано решени.

Какво пространство ще ни е необходимо за интегриране на роботизирана система в производствената линия, колко от служителите ще могат да бъдат пренасочени към други звена и задачи. Намирайки отговорите на тези въпроси съвместно с нашите клиенти дава възможност да бъде избрано оптимално решение, подходящо за конкретното производство", обобщават от FANUC.

Top