РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фанук България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фанук БългарияИнтегрирано решение за РОБОТИЗИРАНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ на FANUC

Използването на индустриален робот съвместно със специализирано заваръчно оборудване дава възможност за постигането на висока степен на автоматизиране на заваръчния процес. Резултатът е по-качествен заваръчен шев, по-висока производителност и ефективност.

Роботизираната клетка за заваряване е готова за използване система, включваща робот, специализирано заваръчно оборудване, периферни устройства и съоръжения за безопасност. Клетката е предварително проектирано и интегрирано съоръжение, позволяващо заваръчният процес да започне незабавно след механичното позициониране на клетката.

Изцяло интегрираното решение между заваръчния робот и импулсния инверторен заваръчен апарат предлага по-голяма гъвкавост на оператора при избора на отделните процеси в зависимост от приложението. Това гарантира заваряване с оптимални параметри при всяка стойност на напрежение на дъгата, независимо от вида на материала и диаметъра на тела.

ВАШИТЕ ПОЛЗИ
• Напълно интегрирано решение,
готово за заваряване
• Лесна настройка и употреба
• Ниски разходи за поддръжка
• Постоянно високо качество
на заваряване
• Висока надеждност на системата

РОБОТ FANUC AM 100IC/8L
• Обсег: 2028 mm
• Полезен товар: 8 kg
• Брой оси: 6
• Повторяемост: ±0.08 mm

ЗАВАРЪЧНИ ФУНКЦИИ
НА РОБОТА
• Tast (Through Arc Seam Tracking)
• Touch Sensing
• Coordinated motion

ПОЗИЦИОНЕР FANUC 2-AXES
• Полезен товар: 500 kg
• Повторяемост: ±0.05 mm
• J1 обсег: 270°
• J2 обсег: 480°

ЗАВАРЪЧНА МАШИНА
• Токоизточник : TPS 400 i Pulse
• Заваръчен ток: MIG/MAG 3 -400А
• Станция за почистване на горелката

КОМУНИКАЦИЯ
• EtherNet /IP


www.fanuc.bg


Top