РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фанук България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фанук БългарияИнж. Тодор Буров, МАГНА Пауъртрейн:
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЕРВИЗА НА ФАНУК БЪЛГАРИЯ
ОЗНАЧАВА СИГУРНОСТ И НАМАЛЕН РИСК ЗА КЛИЕНТИТЕ НИ


Господин Буров, бихте ли разказали за дейността на MAGNA в България.
МАГНА Пауъртрейн е част от семейството на MAGNA - технологична компания в сферата на мобилността и водещ доставчик в автомобилната индустрия. В България компанията стъпва през 2012 г., когато придобива немската Ixetic, част от която е заводът в индустриална зона Раковски. В него се произвеждат и асемблират компоненти за хидравлични и вакуум помпи, както и корпуси за раздатъчни кутии.

Вие сте ръководител на отдел "Поддръжка". Какви са основните дейности и отговорности на екипа Ви?
В момента екипът ми е съставен от 25 човека, като отговаряме за над 140 машини. Може би звучи тривиално, но задачата на отдела е сравнително проста – стабилно производство с минимум непланиран престой. Зад семплата формулировка обаче стоят много детайли. Нашата работа включва мащабен и задълбочен поглед върху всяка машина и система в завода.

Част от внедреното в завода оборудване е производство на FANUC.
Обяснете ни какво се произвежда с него.

Да, към днешна дата в завода работят общо 3 машини Robodrill D21LiA5, с които произвеждаме алуминиеви корпуси за вакуум помпи. Машините работят на трисменен режим по 5 или 6 дни седмично, като всяка от тях произвеждаме по над 800 детайла за денонощие.
Освен това преди около 3 месеца трансферирахме робот LR Mate 100i от друг завод на MAGNA, който се използва в предмонтажна станция. Разполагаме и с 10 машини MAКINO, които работят с по-стара генерация управление на FANUC.

При дейност с международни мащаби като Вашата качеството е от водещо значение.
Какво отличава машините Robodrill на FANUC? Какви са основните им характеристики?

За нас основно предимство на модифицирания Robodrill D21LiA5 е, че детайлите могат да се обработват по 5 оси едновременно. Същевременно е възможно да се комбинират и операции по пробиване и фрезоване, което е необходимо в конкретния случай. При това са компактни и удобни за работа. От изключителна важност за нас е и фактът, че робомашините на FANUC ни осигуряват необходимата прецизност. Още един плюс на Robodrill е високооборотният шпиндел и бързата смяна на инструментите. Така успяваме да постигнем изискванията на клиента за качеството на обработваните повърхнини, както и тактовото време.

Какви са впечатленията Ви от сервизните услуги на ФАНУК България?
Сервизните инженери на ФАНУК България познават отлично оборудването. Бързо изясняват възникналия проблем и адекватно го разрешават. Ефективни са и не ни губят време и ресурси. Аз самият, понякога се изненадвам от бързата им реакция. Обикновено, сервизните инженери успяват да реагират в рамките на 24 часа. Разбира се силен мотивационен фактор е и нашият бизнес, който не търпи отлагане на решенията.

За какви дейности прибягвате до сервизните услуги на FANUC?
Необходима ни е помощ предимно при планирането и ремонта на сложни механични възли, когато има специфичен проблем, непознат за нас. Когато това се случи, сме спокойни, че съответният инженер ще анализира ситуацията и ще извърши сервиза по най-добрия възможен начин. Това означава, че необходимите резервни части ще са заявени и доставени, преди ремонтът да е започнал, което съкращава времето за отстраняване на аварията и позволява гъвкаво планиране на производството.

Доволни ли сте от наличието и качеството на резервните части на FANUC?
Да, разбира се. Един от безспорните позитиви на FANUC спрямо други производители е, че всички резервни части са налични, докато дадена машина е в експлоатация. При нас има техника на повече от 10 години, като не срещаме особени трудности с доставката на резервни части.
Освен това, използвайки оригинални резервни части, можем да разчитаме и на правилен монтаж, както и на едногодишна гаранция.

Бихте ли заложили на марката FANUC и сервизните услуги на ФАНУК България отново?
Като се има предвид качеството на оборудването, както и наличието на сервиз в България и конкурентната им цена на пазара – да, бих се доверил отново на марката. Също така мога да заявя, че ако дадена машина, произведена от FANUC, се експлоатира правилно, нуждата от намеса на сервизен инженер би била не повече от 1 път годишно.
Най-голямата тежест, която накланя везните в ползва на FANUC, е, че мога да разчитам на способни и квалифицирани инженери, с които комуникирам свободно и ефективно.


В обобщение на нашия разговор - какво е за Вас FANUC?
FANUC означава партньор от световна класа!
Инж. Тодор Буров, ръководител отдел “Поддръжка”, МАГНА Пауъртрейн

www.fanuc.bg


Top