РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фанук Еф Ей България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фанук Еф Ей БългарияFANUC потвърди позицията си на технологичен лидер в производството на системи за ЦПУ и средства за автоматизация Производителност, енергийна ефективност и опростена работа бяха основните акценти на производителя в рамките на EMO'2013 По време на световното изложение ЕМО, състояло се от 16 до 21 септември 2013 г. в Хановер, Германия, FANUC представи практическите предимства на своите технологии за управление, роботи и машини. Изключителната производителност, енергийната ефективност и опростените действия на операторите бяха сред основните области, върху които акцентира водещият производител в рамките на тазгодишното издание. На своя щанд компанията представи 20 варианта на ефективно производство, базирани на 20 Robodrill машини на FANUC. На специален екран посетителите можеха да наблюдават обработка на детайли с различна степен на сложност. Едно от приложенията от висок клас е петосовата машинна обработка на турбинна лопатка, съставена от три различни материала - инконел, титан и неръждаема стомана. Основната тема в представянето на компанията на EMO'2013 бе съкращаване на циклите за обработка и оптимално използване на ресурсите чрез прилагане на най-новата CNC и сервотехнология от FANUC. Коментарът на FANUC е: "Тези тенденции са в сила и за подразделение "Роботи" на компанията, демонстрирано и от новия робот LR Mate 200iD/4S. Този робот, разработен специално за интегриране в машини, може да бъде разглеждан като еталон за автоматизирана машинна обработка". Компанията работи активно и за развиване и насърчаване на комуникации и обмен на сигнали на ниво управление и контрол. Производителят обяснява: "Това дава възможност потенциалът на CNC системите, роботизираните машини и роботите на FANUC да се използва още по-ефективно, като в същото време се подобряват надеждността и достъпността и се осигурява по-пълна информация за състоянието на дадена машина". Пример в тази насока е иновация, патентована от FANUC, която включва бърза синхронизация на няколко оси в Power Motion i-A контрол с продължителност на цикъла една милисекунда. Уточнението на FANUC е: "Освен това и съществуващите сигнали се използват по-ефективно - например при мониторинга на машинните компоненти или при различните индикатори за състоянието". Благодарение на допълнителните функции за мониторинг FANUC улеснява прекия достъп на операторите на равнище завод и машина до информация - например текущата консумация на енергия на дадена машина, или като извежда на дисплея информация за състоянието на машината във връзка с нейния жизнен цикъл, което позволява по-добро планиране на поддръжката и сервиза. С едно лице пред клиента, или бизнес стратегията на FANUC в Европа По време на изложението FANUC информира за сливане на бизнес подразделенията си за промишлена автоматизация, роботизирани машини и роботи в Европа. Според висши представители на компанията целта е постигане на балансиран растеж във всички продуктови групи. Производителят допълва: "Една и съща технология за контрол, едни и същи серводвигатели, едни и същи усилватели за задвижвания - стандартизираното оборудване предлага редица предимства не само по отношение на всекидневната работа с оборудване на FANUC, но и на поддръжката, обслужването и доставянето на резервни части". В бъдеще нашата основна тема ще бъде: "С едно лице пред клиента".

Top