ФАНУК, инж. Христо Гилищаров: Технологичните решения и японското качество на ФАНУК повишават ефективността в индустрията

Начало > Автоматизация > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2018 > 14.03.2018

ФАНУК, инж. Христо Гилищаров: Технологичните решения и японското качество на ФАНУК повишават ефективността в индустрията | Инженеринг ревю, снимка 1
ФАНУК, инж. Христо Гилищаров: Технологичните решения и японското качество на ФАНУК повишават ефективността в индустрията

Инж. Христо Гилищаров, управител на ФАНУК България, пред списание Инженеринг ревю

Инж. Гилищаров, разкажете на читателите на сп. Инженеринг ревю какъв е приносът на ФАНУК за развитието на българската индустрия?
Историята на ФАНУК в България датира от 1980 г., като това е един от първите офиси, открит от компанията в Европа. Със своята дейност ФАНУК допринася за сериозен тласък на високотехнологичното развитие на българското машиностроене. Първоначално това сътрудничество започва с лицензно производство на задвижвания и двигатели. Следва местно производство на лицензни ЦПУ-та на ФАНУК. При тяхното производство са използвани части и компоненти, доставени от ФАНУК Япония, а в България се извършва окончателното асемблиране.

По лиценз на ФАНУК през 1983 г. се открива заводът за производство на линейни роботи "Берое" в Стара Загора, който при своето съществуване е символ на българското роботостроене. Планираното производство се е очаквало да достигне 2000 робота на месец.

За годините на своята дейност в България ФАНУК дава възможност на голям брой машиностроителни инженери да натрупат безценен опит и да го прилагат при създаването на конкурентни технически решения и продукти.

Какво обхваща дейността на ФАНУК България днес?
Стремежът на ФАНУК България е винаги да бъде максимално близо до своите клиенти и чрез продуктите си да им помага при създаването на оптимални решения за автоматизация в индустрията. Териториално нашият офис отговаря за България, Гърция, Македония, Албания и Кипър. За тази територия предлагаме всички продуктови групи на ФАНУК като ЦПУ, източници на лазери – СО2 и фиброоптичен, роботи, робомашини – малък вертикален обработващ център ROBODRILL, нишкоерозийна машина – ROBOCUT, и изцяло електрически задвижваната шприц машина – ROBOSHOT. За всички наши продукти предлагаме висококвалифициран гаранционен и следгаранционен сервиз.

За читателите на сп. Инженеринг ревю е интересно бъдещето на индустриалната роботика. Как бихте го очертали в контекста на технологичните достижения на ФАНУК?
ФАНУК е един от световните лидери в производството на индустриални роботи с повече от 5000 броя производствен капацитет на месец. Гамата роботи на ФАНУК е изключително голяма - с товароносимост от 1 кг до впечатляващите 2300 кг. Наличието на тази изключително широка гама не е самоцел, а възможност, която ФАНУК предоставя на своите клиенти, да подберат най-подходящия робот за конкретното приложение.

Безопасното съвместно извършване на операции в едно и също работно поле между индустриалния робот и човека доскоро беше невъзможно от съображения за сигурност. Това ограничение се премахна с навлизането на колаборативните роботи. Ние от ФАНУК считаме, че колаборативните роботи ще намират все по-голямо приложение там, където е необходимо едновременното съчетаване на роботизирани операции и операции, изискващи човешка намеса. За да бъдат ясно разграничими, колаборативните роботи на ФАНУК са в зелен, а не в стандартния жълт цвят.

От страна на индустрията има очакване за по-бързо навлизане на функции, свързани с изкуствен интелект – "AI"-функционалност, която да позволява взимането на "самостоятелни" решения. Това предполага роботите да стават все по-интуитивни, разширявайки постоянно възможността им за самообучение. Този процес се подпомага и от развитието на визуалните системи за обектно разпознаване - 2D и 3D.

Все повече навлизат облачните решения, позволяващи отдалечената свързаност не само на индустриалните роботите, но и на машините в едно производство. Облачната платформа FIELD на ФАНУК позволява визуализация на цялото производство, следене на натовареността на всяка отделна машина, нейната диагностика – решение, което цели допълнително да подпомага повишаването на производителността и намаляването на разходите.

Разкажете повече за процеса на пазарна реализация на едно високотехнологично решение в сферата на автоматизацията – от лабораториите на ФАНУК до фабриката на клиента?
Всички наши продукти се произвеждат единствено и само в производствените звена на ФАНУК в Япония и в зависимост от своето предназначение и функционалност имат различен път до крайните клиенти.

ФАНУК е компания с уникална структура, изградена около развойното звено на ФАНУК – продуктовите лаборатории. За всяка продуктова група на ФАНУК отговарят най-малко 10 лаборатории, които оперативно решават възникнали експлоатационни проблеми и разработват продукти с насоченост от 10 години напред във времето. В централата на ФАНУК в Япония една трета от всички служители са заети с развойна дейност. Нашите лаборатории се намират в непосредствена близост до самото производство, което дава възможност времето между развойната дейност и реалното производство да бъде максимално съкратено. Благодарение на тази много тясна симбиоза между лабораториите и производството, ФАНУК постига легендарното качество, на което разчитат нашите клиенти и партньори.

Основният ни продукт ЦПУ представлява строго специализиран промишлен контролер, който в комбинация със задвижванията на ФАНУК се използва от машиностроителите за управление както на машини с оптимална цена и мощна функционалност, така и за комплексни машини. В зависимост от различни фактори - като брой оси и мощности за тяхното задвижване, необходими софтуерни функции, нашите инженери подбират най-оптималния вариант на ЦПУ. Програмирането на контролера се извършва от машиностроителя съобразно уникалната функционалност на неговата машина.
Индустриалните роботи на ФАНУК се внедряват в роботизирани решения от нашите ключови партньори - системните интегратори. Това са инженерни компании, които имат значителен опит в автоматизацията и роботизацията. На база изискванията на крайния клиент, системните интегратори на ФАНУК проектират и изграждат индивидуално роботизирано решение. ФАНУК разполага с различни типове роботи, съобразени със спецификата на конкретни приложения като палетизация, заваряване, боядисване и др.

Продуктовата група на робомашините включва три основни групи машини, проектирани и произведени изцяло от ФАНУК. Вертикалният обработващ център ROBODRILL е изключително бърза и прецизна машина, намираща приложение в автомобилната, часовникарската, a едно интересно приложение е зъболекарската индустрия. Нишкоерозийната машина ROBOCUT е много добре позната на нашите клиенти със своята надеждност и прецизност при изработване на инструменти. Функционалността на изцяло електрическата шприц машина ROBOSHOT дава възможност, например, за производство на такъв сложен вид продукти каквито са оптическите лещи.

Основателни ли са опасенията, че роботите ще заменят хората на техните работни места?
В началото на 70-те години на миналия век с навлизане на компютрите в индустрията започва третата индустриална революция, което бележи началото на индустриалната автоматизация. Днес с Индустрия 4.0 започва развитието на решения, базирани върху изкуствения интелект, самообучаващи се системи, интернет на нещата – всичко това предполага все по-широка интеграция на всички физически процеси и решенията за тяхното управление. Това, естествено, се очаква да има ефект върху социалните процеси в едно общество и това очакване не винаги е позитивно.
Роботът е главният "виновник", набеден за заместването на хората в производството. В действителност, първоначалната цел на автоматизацията е да се подобри производителността и качеството, и да се намалят разходите. Следващата стъпка е да бъде заменен монотонният и нискоквалифициран труд чрез роботизирани решения.

ФАНУК произвежда индустриални роботи, а не хуманоидни роботи. Индустриалните роботи са високо прецизни машини, които, за да функционират според техническото задание, трябва да бъдат програмирани от квалифицирани специалисти. Да, от една страна, индустриалната роботизация премахва определени групи трудови дейности, но, от друга, създава нови възможности. Това е пример как социалната необходимост води след себе си технологични решения и обратното.

Кои са ключовите принципи, благодарение на които ФАНУК България поддържа високо ниво на сервизна дейност и услуги?
Гаранционното и следгаранционното обслужване на нашите клиенти е крайъгълният камък в дейността на ФАНУК. Затова ние се гордеем с едни уникален сервиз, който предлага обслужване "до живот" с резервни части на нашите ЦПУ-та, роботи и робомашини. Наша задача е в рамките на 24 часа от получаване на запитване да подсигурим необходимите резервни части и наш инженер да бъде на място при клиента, където е възникнал проблемът. Нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че когато използват който и да е продукт на ФАНУК, те ще бъдат обслужени по един и същ начин, където и да се намират по света.

Това е изключително важно, когато все повече български компании са ориентирани към износ и те, и техните клиенти имат сигурността, че най-близкият офис на ФАНУК ще им окаже съдействие, независимо в коя държава се намира тяхното оборудване.

Какви са целите на ФАНУК, участвайки в тазгодишното специализирано изложение MachTech & InnoTech Expo?
Тази година ФАНУК България ще представи на MachTech & InnoTech Expo няколко много интересни продукта и решения. За първи път ще представим колаборативен робот на FANUC CR7 и ще демонстрираме възможността за безопасна съвместна работа между човек и робот.
Друго много интересно приложение, което ще представим, е вертикалният център ROBODRILL, който ще бъде оборудван с роботизирана система за зареждане на детайли.

Ще демонстрираме също и напълно електрическата шприц машина ROBOSHOT, даваща възможност за изключително прецизен контрол на процеса на шприцоване на пластмаси. Консумацията на енергия на тази машина е възможно най-ниската в нейния клас.
Разчитаме, че MachTech & InnoTech Expo ще се превръща все повече в необходимия и търсен специализиран форум в полза на индустрията в България и региона.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: ФАНУК, FANUC, MachTech & InnoTech Expo, ROBOCUT, ЦПУ, колаборативни роботи, ROBOSHOT, ROBODRILLTop