Фармацевтичната индустрия у нас със стабилен ръст и добри перспективи

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 2, 2011

Макар глобалната икономическа криза да засегна сериозно почти всички производствени отрасли на България, по данни на Българската стопанска камара в усложнени условия секторите с най-висок потенциал за развитие са информационните технологии, енергетиката, фармацията и химическата промишленост. В унисон със световните тенденции, фактът, че фармацевтиката в страната отново отбелязва ръст, е напълно очакван. Към момента, фармацевтичната промишленост в България обединява приватизирани след промените през 1989 г. бивши предприятия, прозивеждащи лекарства, както и нови заводи, собственост главно на чужди компании, инвестирали в производство у нас. Сред най-големите компании в сектора са: Софарма, Актавис България, Унифарм, Балканфарма Дупница, Балканфарма Троян, Медика и др., които са и членове на Българска генерична фармацевтична асоциация.

Българското произ-водство на лекарства
Българският фармацевтичен пазар е сред най-малките в Европа, съизмерим единствено с този в Румъния. В България се произвеждат само генерични лекарствени продукти, поради факта, че предприятията не биха могли да си позволят разработката на иновативни продукти. Пазарът на практика се формира от 2/3 произведени в страната лекарства и 1/3 внесени такива.
Пазарният анализатор IMS Health, чрез своето регионално представителство, предоставя данни, според които паричното измерение на пазара на лекарствени продукти е нараснало с 9% спрямо 2009 г., достигайки 2.019 млрд. лева. Изчисленията на база финансови резултати са положителни както при категорията “лекарства с рецепта”, така и в категорията “лекарства без рецепта”. През 2010 г. са продадени прескриптивни лекарства за 1.55 млрд. лева, което означава, че сумата е с 10% повече, отколкото е била през 2009 г.
322 млн. лева е стойността на продадените през 2010 г. лекарства без рецепта или с 4% повече от 2009 г. Останалият оборот до 2.019 млрд. лева е реализиран от продажбата на хранителни добавки и други терапевтични продукти, става ясно от доклада. Почти три четвърти от продадените лекарства, хранителни добавки и други терапевтични продукти са минали през аптечната мрежа, става дума за около 200 млн. опаковки, останалите около 70 млн. са били използвани за лечение на пациенти в болничните заведения.
Интерес представлява съотношението между продадените оригинални и генерични лекарства през 2010 г. Данните на IMS Health, що се отнася до този показател, са доста красноречиви. Като пазарен дял в опаковки генеричните лекарства възлизат на 80% от общото количество, докато оригиналните лекарства имат само 20%. Съотношението обаче при пазарния дял в стойности съвсем не е такова, там генеричните лекарства формират едва 51.1% от общата стойност, а 48.9% са за оригиналните лекарства.
Общото количество опаковки, продадени през 2010 г. е почти 270 млн., а общата стойност възлиза на 2.019 млрд. лева. След като се приспаднат хранителните добавки и т.нар. други терапевтични продукти, възлизащи общо на 26 млн. опаковки, се получава, че 244 млн. са продадените опаковки лекарства през 2010 г., а тяхната обща стойност е приблизително 1.875 млрд. лева, тъй като 144 млн. от общата сума (2.019 млрд.) се падат на хранителните добавки и другите терапевтични продукти.
Така в доклада се стига до извода, че 195-те млн. опаковки генерични лекарства (80% пазарен дял в опаковки) са продадени за по-малко от 960 млн. лева. При оригиналните лекарства разходите са 48.5 млн. опаковки (20% пазарен дял в опаковки), които са продадени за повече от 915 млн. лева.

Фактори, влияещи на развитието на фармацевтиката у нас
През 2010 факторите, които в значителна степен са оказали влияние върху развитието на фармацевтичния пазар в България, биха могли условно да се разделят на положителни и отрицателни. Сред първите са: 
- улесненият достъп по позитивната листа, новите попълнения в нея и пълното “разгръщане” на правата за предписване на определени терапии от общопрактикуващите лекари;
- нарастващият паралелен експорт на медикаменти.
Като отрицателни фактори, повлияли моментното състояние на сектора, в доклада се посочват: 
- намалените търгови цени по “Наредба 34” на МЗ;
- намалените директни покупки на болниците; 
- забавени разплащания по търговските вериги - НЗОК, аптека, дистрибутор, производител, също и болница, дистрибутор, производител; 
- стагнирани покупки на потребителите / пациентите от икономическата несигурност през 2010;
- продължаващ недостатъчен обществен ресурс за здравеопазване.

Фармацевтиката в световен мащаб с 5-7% ръст през 2011 г.
Според прогнози за настоящата 2011, стойността на фармацевтичния пазар в световен мащаб се очаква да нарасне с 5-7 % и да достигне до 880 млрд. долара. За сравнение, темповете на развитие през предходната 2010 г. са в рамките на 4-5%. По предварителни прогнози на специалисти в областта, през т. г. може да се очаква леко повишаване на динамиката на фармацевтичните пазари, но основните причини, които ограничават разрастването им, ще продължат да съществуват, в това число патентите и ограничаването на разходите за лекарства. Въпреки това специалистите очакват трайното им стабилизиране.

Фармацевтичният пазар в България
Що се отнася до състоянието на пазара в България, според прогнозни стойности от IMS Health, фармацевтичната промишленост в страната ще продължи развитието си в посоката от 2010 година. По мнение на представители на бранша, е трудно да се говори за добри практики, ако сивата икономика в сектора надхвърля 50%. Това обаче очертава тенденция за настоящата година, според която все повече компании от фармацевтичния бранш излизат “на светло”, което се отчита като позитивен сигнал.
Секторът е и в очакване на навлизането на няколко големи международни компании в сектора на генеричните лекарства на пазара у нас, което, според специалисти, значително ще раздвижи пазара, като ще има и натиск надолу на цените на продуктите. По последни данни на НСИ, към м. март т. г. производството на лекарствени вещества и продукти е нараснало с 16.4%.
ЕКСКЛУЗИВНО
Top