Фармко предлага смазочни масла и греси на Brugarolas за фармацевтичната промишленост

Механични системиФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 4/2020 • 26.05.2020


Всички машини, участващи в производството на лекарствени форми, и техните механизми (дозиращи машини за пълнене на капсули, преси за таблети, машини за пълнене и запечатване на ампули, пълначни автомати на течности, блистер опаковъчни машини, гранулатори в кипящ слой, разпръсквателни сушилни, автомати за опаковане в картонени кутии, центрофуги, сепаратори, компресори и пневматични системи, автоклави), които биха могли да са в контакт случайно или спонтанно с готовите лекарствени форми или използваните в производството им суровини, опаковки, трябва да бъдат смазвани със специфични смазочни греси и масла, незамърсяващи лекарствения препарат. От най-ранните етапи на производството - въвеждането и първоначалната обработка на суровините, до последната обработка и опаковане - замърсяването с масла и грес винаги е потенциално възможно. Затова е задължително да се използват само греси и масла, одобрени за фармацевтичната промишленост от NSF (National Sanitation Foundation International).


В отговор на всички тези предизвикателства Фармко - Пловдив предлага продуктите на Brugarolas Испания - един от водещите производители на индустриални смазочни материали в Европа. Brugarolas винаги търси възможности за развитие. Постоянните иновации, изучаването на суровини, подобренията в производството и създаването на нови продукти са аксиома за Brugarolas. Така фирмата може да отговори на строгите предписания и правила във фармацевтичната промишленост (GMP).

Фармко предлага над 80 високотехнологични синтетични, полусинтетични и минерални масла и греси с търговските марки BESLUX, BESSIL и DENSOLINA, одобрени от NSF в класове H1, 3H и A1 за смазване на лагери и механизми в технологични възли с възможен инцидентен контакт с лекарствената форма: високотемпературни и нискотемпературни масла и греси, хидравлични, редукторни, компресорни масла, масла и греси за вериги, в това число за смазване при екстремни температури от -70°С до +300°С, смазочни материали в спрей форма, обезмаслители и детергенти за почистване на производственото оборудване. 

www.pharmcobg.com
www.pharmco-shop.com
www.brugarolas.com


Други рекламни публикации на Кооперация Фармко
Top