Фесто Производство, Венцислав Пенов: Малко развойни центрове в България могат да се похвалят с нашите компетенции и възможности

Начало > Българската индустрия > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 8/2023 > 15.11.2023

Венцислав Пенов, ръководител Лаборатория за изпитване и калибриране, Технически инженерен център на Festo в България, пред сп. Инженеринг ревю

Фесто Производство наскоро откри разширената си Лаборатория за изпитване и калибриране в Интер Експо Център в София. Как се промениха компетенциите на лабораторията от създаването й досега?

По време на официалното откриване на Лаборатория за изпитване и калибриране (ЛиК) в края на октомври направих времеви преглед от нейното начало до наши дни. Производството на Festo в България почти от самото начало е съпътствано и от развойна дейност. Стартът е даден през 2000 г. с провеждане на тестове, подпомагащи развойната дейност в отдел "Нови продукти" (чийто приемник е Технически инженерен център, ТИЦ) – проверка на електрически параметри, високоволтов тест, проверка на диелектричната якост на позиционните сензори и проверка на механичната издръжливост на суров кабел (цикли на огъване). Провеждани са и температурни тестове с помощта на температурна камера.

Постепенно започват да се развиват познанията и тестовите възможности, което води до разрастването на екипа и заетите площи от лабораторията. Закупени са и първите автоматизирани стендове, какъвто е този за проверка на електрическите параметри на сензори, отчитащи позицията на бутало в цилиндър. От 2015 г. насам освен с тестовете на всички присъединителни и вентилни кабели и сензори, отчитащи позиция или път на буталото в цилиндрите на Festo, провеждаме и тестове на сензори, измерващи налягане и поток. От 2019 г. стартирахме с тестове с пропорционални вентили и регулатори на поток – това са т. нар. LifeTech изделия. Тогава е открита и започва дейност лабораторията за проверка на електромагнитна съвместимост за изделията, които се конструират в ТИЦ от колегите хардуеристи. Много малко други развойни центрове в България могат да се похвалят с такъв тип компетенции и възможности. Със стартирането на развойната дейност на сервомотори бяха закупени и първите автоматични системи за дълготрайни изпитвания на електрически мотори – тестовете са с дълготрайност 5000 часа, като някои мостри се оставят да достигнат 20 000 часа. От 2022 г. насам основна цел на екипа на ЛиК е развитието на тестовата автоматизация. От близо една година сформирахме екип, който работи в направление електронни терминали (входно/изходни системи/модули), където целта е всички тестове да се провеждат на автоматизирани установки, които са изградени изцяло от колегите тест инженери.

 

Какви продукти могат да бъдат тествани понастоящем?

В лабораторията могат да се тестват почти всички изделия и техните разновидности (над 3000 бр.), които се произвеждат в завода на Festo в София. Присъединителни и вентилни кабели, позиционни сензори, сензори за налягане и поток, пропорционални вентили, регулатори на поток, сервомотори, електрически модули, LifeTech изделия. Като част от ТИЦ, лабораторията има връзка и с другите инженерни центрове по света, поради което провеждаме тестове и за колегите от TEC Boston, TEC Mason в САЩ, партнираме си също и с колегите от TEC Shanghai в Китай. Екипът на лабораторията участва както в развойната фаза на новостите, така и в поддръжката – проекти, свързани с жизнения цикъл на продукта. Подпомагаме колегите от завода в София, а след преместването на част от продуктите в новооткрития завод в Маниса, Турция, продължаваме с тестовата отговорност към тях – тестове за проверка на качеството на присъединителните кабели.

 

С какво оборудване разполага лабораторията? Какво е нивото на автоматизация?

В лабораторията освен провеждането на тестове, следим и за изправността на измервателните ни средства, които използваме. Списъкът само на ЛиК е от близо 400 позиции, а общо за ТИЦ – над 600. В него влизат от мултимери, захранвания и осцилоскопи, през сензори за налягане и поток, различни силомери, сензори за въртящ момент, температурни сензори, температурни и климатични камери, специална IP69k камера, измервателна апаратура за електромагнитна съвместимост (Burst, Surge, RF conducted immunity/emissions tests), ESD пистолет, високоволтов тестер и много други. Към днешна дата около 80% от провежданите тестове в ЛиК са полу- или напълно автоматизирани. Както вече споменах, през последната година основна цел при нас е развитието на тестовата автоматизация. В бъдеще все повече тестове трябва ще се провеждат автономно с оглед бързина, по-добра повторяемост, дистанционно стартиране, мониторинг и анализ на резултатите.

 

Техническият инженерен център на Festo в София продължава да се развива. Кои нови направления очаквате да станат приоритетни за звеното в краткосрочен план?

Пред ЛиК тепърва ще има все повече възможности за растеж и развитие на тестовия екип и компетентностите. В екипа ни днес работят 17 тест инженери, като в следващите години ще се увеличим до 25. За това допринася и обособяването на завода в България като основен за производство на електроника, с фокус производство на сложни технологични продукти. Синергията между завода и ТИЦ означава и по-тясно сътрудничество между екипите на теми, свързани с провеждане на тестове на крайните изделия. На фокус през следващите години ще са и проекти и изделия, свързани с LifeTech и продуктовите направления електрическа автоматизация (електромотори, електрически модули и т.н.) и пневматични контролери (пневматични терминали, пропорционални вентили и други). Повишаването на комплексността на изделията – все по-сложна електромеханика, софтуерни приложения и увеличена функционалност "smart", води и до нуждата от разширяване на компетенциите и на тест екипа.

 

 


Вижте още от Българската индустрия


Ключови думи: Фесто Производство, Фесто, Festo, Технически инженерен център, лаборатория, изпитване, калибриранРедактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top