РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фесто, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФестоСветът на автоматизацията
Компетентност от отделни компоненти до системи за управление

Factory automation
Process automation

Management level
Control level
Field level
Sensor/actuator level

1592 София
бул. Христофор Колумб 9
T.: 02 9600727
Ф: 02 9600723
Е.: festo_bg@festo.com
www.festo.bg


Top