РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фесто, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФестоМодулна система за контрол тип CPX-E

Compact and inexpensive!

Вие желаете лесно и безпроблемно свързване?
Вие търсите дълготрайни и съвместими решения?
Ние свързваме настоящето с бъдещето.

WE ARE THE ENGINEERS OF PRODUCTIVITY

Интелигентна комуникация между всички контролни модули: това е идеята за свързаност на Festo! Мощната система за автоматизация тип CPX-E с базиран EtherCAT® главен контролер и контролер за движение със защита IP20, осигуряват централизирано управление на системите за автоматизация. Налични са няколко BUS модула, с цел отдалечен I/O и конфигуриране на компактно решение с ниска себестойност.

1592 София
бул. Христофор Колумб 9
T.: 02 9600727
Ф: 02 9600723
Е.: festo_bg@festo.com
www.festo.bg


Top