РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фесто, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФестоСтанете дигитални. Сега!
#higherproductivity
Smartenance – Вашият мобилен мениджър по поддръжката

Вие искате да направите Вашите приложения по-продуктивни.
Вие търсите ефективни, практически решения.
Ние започваме с Вас в дигиталното бъдеще.

Ново: мобилно управление на поддръжката със Smartenance от Festo.
Интелигентното управление на потребители и сътрудничеството в екипа правят поддръжката
за ръководителите на производство и операторите на съоръжения много по-ефективна.
Smartenance e Вашият по-лесен и по-ефективен достъп до дигитализацията.
https://getdigitalnow.com/operate/smart-maintenance/smartenance

1592 София
бул. Христофор Колумб 9
T.: 02 9600727
Ф: 02 9600723
Е.: festo_bg@festo.com
www.festo.bg


Top