РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фесто, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФестоВие търсите партньор, който разбира Вашите цели.
Вие изисквате по-ефективни производствени мощности.
Ние сме Вашето решение за автоматизация.


Увеличете производителността и надеждността на Вашите производствени системи. Как? Свържете се с нас, като ни включите в началните фази на Вашия проект. Решенията за автоматизация се създават в съвместна дискусия, те ще повишат безопасността на Вашите системи и намаляват общите Ви разходите през целия производствен процес – от производството на съставките до пълненето и опаковането.
www.festo.com/biotech


1592 София
бул. Христофор Колумб 9
T.: 02 9600727
Ф: 02 9600723
Е.: festo_bg@festo.com
www.festo.bg


Top