РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 6, септември 2023 > РЕКЛАМИ В брой 6, 2023 > ФестоФесто, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФестоSimplified Motion Series
Uncomplicated Motion


Простотата на пневматичните изпълнителни механизми,
съчетана с ползите на електрическите

Интуитивно, бързо и лесно пускане в експлоатация

Опростена, но цялостна функционалностWE ARE THE ENGINEERS
OF PRODUCTIVITY.


Опростените настройка и функциониране ги правят идеални за прости движения между две механични крайни позиции, без да се жертват характеристики на електрическите задвижвания като предварително зададена скорост, внимателно демпферирано движение в крайните позиции и възможност за избор на големината на силата за функции на натиск и затваряне. Digital I/O и IO-Link® са интегрирани като стандарт безплатно.1592 София, бул. Христофор Колумб 9

T.: 02 9600727, Ф: 02 9600723

Е.: festo_bg@festo.com

www.festo.bg


Top