РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 7, Октомври 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 7, 2010 > ФестоФесто, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФестоFesto Ново предложение от FESTO участие в техническо обучение през евро финансирана ваучерна програма по схема „АЗ МОГА” Във връзка със сертифицирането на Фесто ЕООД като Център за Професионално Обучение (ЦПО) към Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) и Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика, имаме удоволствието да Ви представим нашето ново предложение за сътрудничество. ЦПО към Фесто ЕООД Ви предоставя възможността да участвате във ваучерно платими обучения по теми: Пневматика, Електропневматика, Хидравлика, Електрохидравлика, Програмируеми контролери или цялостно усвояване на професиите „Техник по автоматизация” и „Монтьор по автоматизация”, като финансовото покритие на ваучерите се поема изцяло от Министерство на труда и социалната политика. Тематично подготвените професионални технически обучения и прилежащите им модули са подхо-дящи за: монтьори, оператори, техници поддръжка, инженери, проектанти и ръководещия ги менид-жърски състав. За повече информация относно начина за кандидатстване, детайлна учебна програма за изброените по-горе предмети, пълна учебна програма по цяла професия, учебна зала, стендове, софтуер и документация, времетраене на обучение и други, свързани с процеса въпроси, изпратете Вашето запитване на e-mail: festo_bg@festo.com или позвънете на телефон: 02-96 00 714. Фесто ЕООД,1592 София, бул. Хр. Колумб 9, тел.: 02/96 00 727, факс: 02/96 00 723, www.festo.bg

Top