РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фесто, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФестоFESTO - Вашия надежден партньор за автоматизация на процесите по пречистване на питейни и отпадъчни води - Експертни консултации- от създаването на концепция за автоматизация до въвеждане в експлоатация - Минимизирани разходи за инженеринг - Лесно и бързо въвеждане в експлоатация 1592 София, бул. Христофор Колумб 9 тел.: 02/96 00 727, факс: 02/96 00 723, e-mail: festo_bg@festo.com, www.festo.bg

Top