РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фесто, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФестоНов електро-пневматичен позиционер тип CMSX – решение за плавно управление на пневматични задвижвания с големи технически възможности. Има възможност както за измерване ъгъла на завъртане при директен монтаж върху задвижването, така и да му бъде въведен сигнала за положение външно при разделен монтаж. При отпадане на управляващия сигнал са възможни няколко варианта за реакция на позиционера - да отвори/да затвори клапана или да остане в текущото си положение. Притежава достъпно меню за конфигурация чрез осветен LCD дисплей и интерфейс за присъединяване към задвижването.Технически данни • Управляващ сигнал: 0/4-20 mA, 0-10 V • Обратна връзка за положение: 4-20 mA • Налягане на въздуха: 3– 8 bar • Температура на околната среда: -5 до 60°C • Ъгъл на завъртане: 0-110° • Защита: IP 65 • Точност: ±2% • Консумация на въздух при покой: 0 l/min • Консумация на въздух при преместване: 100 l/min (P=6 bar) • Материал: Технически полимер1592 София, бул. Христофор Колумб 9 тел.: 02/96 00 727, факс: 02/96 00 723, e-mail: festo_bg@festo.com www.festo.bg

Top