РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фесто, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФестоСЕРВИЗНИ АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ ОТ FESTO

Договори за сервизни абонаментни услуги: гарантирана висока производителност за максимална надеждност на процесите и дълъг живот на оборудването Ви.

FESTO ВИ ПРЕДЛАГА

Модулен дизайн: защото Вие избирате точните услуги, от които имате нужда: проверка, поддръжка и малки ремонти на пневматични компоненти, включващи преглед на потреблението и качеството на сгъстен въздух и енергийната ефективност!

Гарантирана най-висока надеждност: защото сервизните инженери от
FESTO познават в детайли пневматичните технологии на Вашите системи и изпълняват всички препоръчителни и необходими профилактики, а също и ремонти в индивидуално определен обхват.

Максимална експлоатация и намаляване на енергийните разходи: защото сервизните инженери от FESTO също така проверяват условията на работа на Вашата пневматика, извършват анализ на потреблението на сгъстен въздух или анализ на качеството му.
Професионални съвети и потенциал за спестявания!

При авария: минимален престой на машината чрез оптимизирана концепция за резервни части и пълна техническа поддръжка. Тъй като всяка минута престой струва пари!

Фесто ЕООД
1592 София
бул. Христофор Колумб 9
тел.: 02/96 00 727
факс: 02/96 00 723
e-mail: festo_bg@festo.com

www.festo.bg


Top