РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фесто, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФестоВие търсите партньор, който да разбира Вашите цели.
Вие имате нужда от по-ефективни производствени съоръжения.
Ние сме Вашето решение за автоматизация.

WE ARE THE ENGINEERS OF PRODUCTIVITY.

Повишете продуктивността и надеждността на Вашата производствена система. Как?
Лесно е: Направете ни част от инженеринговия проект възможно най-рано.
Диалогът с нас ще доведе до решения за автоматизация, които ще повишат безопасността
на Вашата система и ще намалят оперативните Ви разходи през целия процес –
от производството на суровини до пакетирането.

1592 София, бул. Христофор Колумб 9 тел.: 02/96 00 727; факс: 02/96 00 723, e-mail: festo_bg@festo.com

www.festo.bg


Top