Фикрет Индже, Алкомет: Насочили сме усилията си в разработването на високотехнологични продукти

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

Фикрет Индже,
председател на Надзорния съвет на Алкомет,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Индже, кои са основните производствени направления на Алкомет и акцентите в широката гама изделия на компанията?
Алкомет е един от водещите производители на алуминиеви валцови и пресови изделия на Балканския полуостров и единствената по рода си компания на територията на България, съчетаваща производството на двата вида продукти.

През 2013 г. компанията затвърди водещата си позиция на европейския пазар на домакинско фолио, като пазарният дял на дружеството достигна 14%. Перспективите си за развитие дружеството вижда в навлизането на нови пазари на специализирани високотехнологични продукти като фолио за топлообменници и опаковъчно фолио за хранителната индустрия, профили с повърхностни обработки, със специално предназначение в строителството, електротехниката и машиностроенето.

Как защитавате позициите си на водещ производител на националния и регионалните пазари вече повече от три десетилетия?
Във висококонкурентен бизнес като нашия, успехът зависи от непрекъснатото инвестиране в две основни направления – технологии и оборудване, и човешки ресурси. Благодарение на широката гама от изделия, които предлагаме, както и високото ниво на обслужване, конкурентни цени и гъвкави срокове за доставка, компанията успява бързо да се адаптира към промените на динамичната среда, в която работи.

През последните 15 години Алкомет осъществи мащабна инвестиционна програма за над 75 млн. евро, която е само етап от бъдещата ни визия за завода. Горди сме, че при нас работят висококвалифицирани кадри с безценен опит и професионализъм. Дружеството системно подбира и млади специалисти не само от региона, а от цялата страна.

Какви са последните технологични новости, които сте внедрили в производството си? Как се отразяват направените инвестиции на обема и качеството на продукцията ви и какви бъдещи вложения в технологично оборудване планирате?
През последните две години инвестирахме в нов високотехнологичен валцов стан, италианско производство, и специализирана 600-тонна преса за изработка на специални профили. С тези инвестиции ще се постигне разнообразяване на предлаганите продукти - производството на фолиеви продукти с висока добавена стойност, специални профили с приложение в изработката на велосипеди, душ кабини, лайсни за подови покрития и др.

В резултат на осъществената инвестиционна програма обемът на произведената и реализирана продукция нараства от около 16 700 т през 2003 г на над 60 000 т през 2013 г. Плановете ни за развитие и внедряване на нови технологии, разбира се, не се изчерпват само с това.

Производството на метални изделия е сред най-енергоемките индустрии. Какви технологии за повишаване на енергийната ефективност интегрирате в операциите си?
По принцип производството на Алкомет не е сред най-енергоемките в отрасъла, където най-високо е потреблението на електроенергия при производството на суровините алумина и първичен алуминий на блок.

Въпреки това Алкомет активно работи за повишаване на енергийната ефективност в няколко направления, а именно - подмяна на всички действащи газови горелки, използвани за топене на алуминий и поддръжката на температурата му, с нови рекуперативни горелки, което води до трикратно намаляване консумацията на газ; газифициране и модернизиране на пещите за термообработка във Валцов и Пресов цех; намаляване загубите на енергия в процеса на производство чрез по-добра изолация на пещите в Леярен цех с използване на огнеупорни бетони на водещи фирми в тази област; рециклиране на собствения технологичен оборот и оползотворяване на отпадъчните алуминиеви продукти от леярския процес.

Газифицирането на пещите е не само по-икономично, но и значително по-ефективно, тъй като позволява по-бързо достигане до желаната температура на метала и осигурява по-равномерна циркулация на въздуха за гарантиране високо качество на крайния продукт.

В каква посока планирате да развивате дейността на дружеството и към кои нови пазарни сегменти насочвате производствените и маркетинговите си усилия?
Фирмата е фокусирала усилията си към производство на продукти, които са с по-висока добавена стойност и имат по-сложна технология и изисквания за качество.
Провеждаме финални тестове за производство на блистерно фолио, фолио за опаковка на хранителни продукти и т.н.

Това е само част от планираните нови продукти, които фирмата възнамерява да развива в сферата на валцовото производство. В пресовото производство се планира обогатяване асортимента от елоксирани и прахово боядисани профили.Ключови думи: Алкомет, Фикрет Индже, високотехнологични продуктиTop