Филипс: Светлината в друго измерение

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

През последните 5 години, с развитието на светодиодната технология, станахме свидетели на истинска революция в сектора за производството на осветителни тела и източници на светлина.

Светодиодите имат много предимства, но всъщност те представляват само първата стъпка по пътя на промяната. Следващата фаза на трансформация на осветителната индустрия вече се задава на хоризонта и обещава нови предизвикателства и промени, но и нови възможности, твърдят от Philips.

Европейският пазар на светодиодно осветление видимо се развива и съзрява
Всички сигнали за масово възприемане на светодиодното осветление вече са налице - по-голяма ефективност на продуктите, непрекъснат растеж на търсенето на продуктите, по-голямо проникване на пазара и бързо поевтиняване.

Все по-добрите характеристики на светодиодните източници на светлина дават възможност за разработване на нови продукти и пускането им на пазара на всеки 6-9 месеца. Това стимулира производителите на осветителни тела да търсят постоянни продуктови оптимизации.

Външното производство на компоненти, закупуването на материали и логистиката са част от веригата на добавената стойност, а ресурсите са ограничени и трябва да се управляват по-ефективно. Всичко това предизвиква много реорганизации в оперативната дейност на компаниите.

Въпреки това, европейският пазар на светодиодно осветление видимо се развива и съзрява, като крайните потребители възприемат технологията, а производителите придобиват по-голяма техническа увереност относно необятните възможности на светодиодното осветление. Какво следва?

Internet of Things
Непознатият за мнозина преди 2014 г. термин Internet of Things изведнъж зае централно място. Благодарение на някои от най-големите компании за битова електроника в световен мащаб вече има все повече свързани към интернет уреди и домакинства. Постоянната свързаност с интернет променя начина, по който хората взаимодействат със своите смартфони и таблети, както и едни с други.

Все по-популярно е схващането, че най-голямото предимство на интернет свързаността се крие в огромните бази данни, които могат да се генерират и така да се проправи път за нови услуги и ценностни модели.

Свързано осветление
Присъстваща навсякъде, обширната осветителна инфраструктура ще се превърне в съвършен носител за осъществяване на свързаност. Интелигентните системи за осветление в "свързания офис" не само ще предоставят светлина по по-икономичен и ефективен начин, но и ще взаимодействат чрез ИТ системи с функциите за отопление, вентилация и климатизация, за да предоставят още по-големи спестявания и гъвкавост.

Всички тези свързани системи ще изискват софтуер, техническа и консултантска поддръжка, което представлява чудесна възможност за допълнителни услуги и продажби с добавена стойност.

Технологията за свързано осветление ще създаде възможности за разнообразни приложения, но ще има и предизвикателства - да се определят печелившите предложения и истинските ползи от тях. Ще е логично фокусът да падне върху интелигентните осветителни тела, като се разработят интелигентни управления за светодиодно осветление, лампи и други компоненти чрез хардуерни или софтуерни конфигурации.

Съвместимостта със следващи или предишни поколения продукти трябва да бъде основен критерий  при разработването на актуализации за бъдещи приложения и решения, които все още не познаваме.

Нови екосистеми
С предстоящото преплитане на осветителната и ИТ индустрията ще възникнат нови екосистеми около сегашната верига на добавената стойност, които ще се фокусират върху професионалния краен потребител. Ще се формират нови партньорства и компаниите за осветителни продукти ще трябва да научат езика на системните интегратори, ИТ мрежите и доставчиците на софтуер.

Крайният потребител все по-често ще бъде съветван от ново поколение проектанти, като ще има нови предложения за осветление и продуктови характеристики. Ще се променят много неща и преходът няма да е лесен. Производителите на осветителни тела ще трябва да определят стратегията си и да решат до каква степен искат да бъдат активен участник, допълниха от компанията.
Top