Филкаб, Огнян Зарев: Основната ни насока за развитие е изцяло ориентирана към клиента

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2013

Огнян Зарев, изпълнителен директор на Филкаб,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Зарев, вече близо година сте изпълнителен директор на Филкаб. Каква бе тя за фирмата и кои бяха ключовите моменти в бизнес развитието й?
През този период, за съжаление, икономическата ситуация в страната не се е подобрила съществено, а при нас се отрази в липсата на сериозни обеми в изпълнение на търгове по ЗОП на ютилити компании, предприятия от добивната промишленост и енергопроизводството.

Имаме запазен обем от дифузния пазар в търговията на дребно и по-малка реализация в значими строителни обекти поради свиването на този сегмент. Повишената конкуренция засегна и трите основни дейности на компанията - търговия, производство и инженеринг на проекти, вследствие на което се работи в условията на ниски продажни цени и затруднена събираемост на задълженията.

Въпреки сложната обстановка фирмата инвестира в оптимизацията на своята организационна структура и качествено изпълнение на бизнес процесите. Новата структура има за задача да отразява процесите, внедрени и изпълнявани от дружеството в оперативната му дейност.

Същевременно тази структура е съобразена с добрите бизнес практики и процесите, имплементирани в ERP системите от най-висок клас, каквато в момента се подготвяме да внедрим. Приключваме с цялостната модернизация и реконструкция на търговската ни база във Варна, с което ще постигнем оптимизация на складовите пространства, осъвременяване на търговските площи и подобряване на логистичното обслужване на нашите клиенти.

Каква е фирмената Ви визия в динамично променящите се условия на българския пазар? Каква е формулата една компания да бъде устойчив и предпочитан партньор?
По отношение на вътрешния пазар работим в силно конкурентна среда с много голяма динамика на технологии и продукти. От години предлагаме продукти на едни от най-реномираните европейски производители в нашата област. Взаимното доверие се изгражда с години, доказва се с много труд и отговорност както към нашите доставчици, така и към нашите клиенти.

Стремим се продажбата на всеки един продукт да е съпроводена с компетентна консултация за неговото приложение, с предоставянето на необходимата техническа документация и възможност за рекламация и сервиз. По отношение на продуктовото портфолио имаме амбиции да предлагаме най-новите продукти и технологии, съобразени със съвременните тенденции за висока енергийна ефективност и развитие на интелигентните мрежи.

През последните няколко години основната насока за развитие на фирмената ни политика е изцяло ориентирана към клиента, неговото комплексно и компетентно обслужване. Имаме ново структурно звено с насоченост към корпоративните клиенти по индустриални сектори. Неговата основна цел е запазване на съществуващите клиенти, тяхното цялостно обслужване, търсене и спечелване на нови клиенти чрез разширяване на продуктовото портфолио и предлагането на нови услуги.

По отношение на външните пазари се стремим да обхванем региона около България. Като първа стъпка за навлизане сме предприели изпълнението на проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници. В тази област имаме натрупан значителен опит и ноу-хау, достигнали сме високи капацитетни възможности и можем бързо да реагираме за цялостно изпълнение на различни по обем проекти.

От 2013 г. компанията предлага нова услуга в областта на обслужването на PV централи. Каква е предисторията за това решение и какво определя стратегията за развитие на дейността Ви във ВЕИ областта?
Услугите, които предлагаме на нашите клиенти, включват: проектиране и изграждане на PV обекти, консултации, управление на проекти, ремонт и поддръжка на вече изградени системи.

Новите услуги на Филкаб за дистанционен мониторинг, известяване, абонаментна периодична и аварийна поддръжка на фотоволтаични инсталации, целят да сведат до минимум непланираните прекъсвания, да осигурят висока производителност и бързо възвръщане на инвестицията. Редовната профилактика на съоръженията осигурява дълъг експлоатационен живот на компонентите и намалява разходите за извънгаранционна поддръжка на оборудването.

По силата на сключени О&M договори чрез новия си пакет от услуги Филкаб гарантира висока степен на непрекъсната работа и висок специфичен добив на електроенергия. На базата на собствен опит, придобит по време на изграждането на редица фотоволтаични обекти, открихме сериозен потенциал в тази област и възможност да осигурим нейното финансиране.

Приоритетни за нас през следващите години ще бъдат отново проектите, свързани с възобновяеми енергийни източници, като ще развиваме основно поддръжката на големи PV електроцентрали. Ще разширим търговията с материали за изграждането на малки PV обекти с цел да задоволим потребностите на инсталаторските компании от подобни материали, ще оптимизираме складовите наличности, за да можем да предложим комплексни доставки.

Според нас развитието на PV пазара ще е в посока изграждането на малки промишлени и битови инсталации. На по-късен етап ще се появи и пазар на малки PV за собствено потребление на произведената енергия. Филкаб ще консултира и подпомага инсталаторските фирми при избора на качествени материали, подходящи за всеки индивидуален проект.

По отношение на други направления с ВЕИ, имаме интерес към инженеринговата част при изграждането на енергийни обекти, свързани с когенерация, използването на биомаса, комбинираното производство на електроенергия от няколко източника. Можем успешно да сътрудничим в изпълнението на зарядни станции за електромобили, интелигентни сградни системи, малки ВЕЦ.

Кои са акцентите в търговската и инженеринговата Ви дейност като партньори, продукти, пазари? Кои са най-интересните проекти, в които сте участвали в последните години? Как се развива производствената дейност на компанията?
Предлагането на нови продукти и усвояването на нови технологии – това е основен принцип на работа във фирмата през цялата й досегашна история. Филкаб се наложи на пазара като традиционен доставчик на качествени електротехнически продукти за енергийния, индустриалния и строителния сектор – кабели и проводници, кабелна арматура, електроапаратура и средства за автоматизация, електроинсталационни материали и осветителна техника.

На клиентите си предлагаме инженерингови услуги и комплексни решения с произведени от нас електротабла за разпределителни уредби Н.Н. и Ср.Н., както и за контрол и управление на технологични процеси, трансформаторни постове и възлови станции Ср.Н. Наши лоялни партньори са ютилити компании, корпоративни клиенти от индустрия, публичен сектор, строителство и добивна промишленост, инвеститори в енергетика и инфраструктура. Работим с инсталатори, търговци на едро и дребно, проектанти и архитекти.

През последните години участвахме в няколко големи проекта, които бяха ключови за нас и натрупахме ценен опит - съвместно участие със Сименс в проект Когенерация на EVN България Топлофикация, изграждане на подстанция с. Царацово, полигон на НАТО в Ново село, реконструкция и модернизация в Агрополихим, инженерингови дейности в редица молове, PV проекти.

Инженеринговата и производствената дейност на Филкаб имат вече сериозен дял в целия ни бизнес. Ето защо се стремим към непрекъснато усъвършенстване на внедрените в производството изделия, както и на самите технологични процеси. Регистрираният ръст в последните години заради участието ни в изпълнението на структурни и енергийни проекти доведе до въвеждането в производство на нови изделия като металната конструкция за фотоволтаични панели, инверторните станции, стринговите табла.

Новост в инженеринговата и производствена дейност на фирмата е стартирането на съвместни проекти с водещи международни компании на базата на сключени ОЕМ контракти. Такива вече имаме осъществени с SMA, Legrand, Elsta Mosdorfer за производство на електроизделия и съоръжения.

Какво е значението на външните пазари за бизнеса на Филкаб?
В досегашната история на компанията външните пазари не са имали ключова роля за нейното развитие и са фокусирани основно в съседните две страни – Македония и Румъния. Създадените дъщерни компании в тези страни се занимаваха основно с търговия и спомагаха за реализирането на електротехнически продукти на тези пазари.

Търсенето на нови форми за изява и натрупаният опит и ноу-хау в областта на инженеринговите проекти разкриха пред нас нови възможности за реализация. Вече имаме осъществени фотоволтаични проекти в Румъния, Македония и Кипър, работим усилено с търговски партньори в Албания, създадохме добри взаимоотношения с подизпълнителски фирми от Румъния. Надяваме се външнотърговската дейност на компанията да придобива все по-голяма роля и да компенсира свитото потребление на вътрешния пазар.

Какви новости да очакваме от Филкаб през 2014 година? Какви са плановете Ви за развитие и кои са приоритетните области за това?
Приоритетни за нас и през новата година ще бъдат предлагането на нови продукти и услуги, разработването на нови изделия за производство и внедряване в инженеринговата дейност. Имаме капацитет да изпълняваме все повече проекти в чужбина както фотоволтаични, така и в областта на индустриалните и публични обекти.

Ще продължим да засилваме партньорските си взаимоотношения с международни фирми в ОЕМ бизнеса, щe търсим реализация на съвместните ни изделия в страната и чужбина.
Имаме амбиции да бъдем лидери на нашия пазар, да постигнем по-пълна удовлетвореност на своите клиенти и да развиваме по-успешно същия бизнес и в съседните страни.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top