РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > ФИЛКАБФИЛКАБ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФИЛКАБПЛОВДИВ тел.: 032/ 608 881 факс: 032/ 671 133 office@filkab.com СОФИЯ 02/ 965 8585 БУРГАС 056/ 813 335 ВАРНА тел.: 052/ 508 181 РУСЕ тел.: 082/ 846 212 В. ТЪРНОВО 062/ 638 018 ШУМЕН 054/ 820 131 . Кабели и проводници . Електрически апарати НН . Средства за автоматизация . Кабелна арматура и аксесоари . Осветителна техника . Електрически изделия и устройства . Електроинсталационни материали . Електроизолационни материали . Ел. табла и комплектни устройства . Ел. апаратура ВН-трансформатори, КРУ . Подстанции и трафопостове . Монтаж на комплектно електрообзавеждане . Изпълнение на проекти w w w . f i l k a b . c o m

Top