РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филкаб, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФилкабФИЛКАБ АД КОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ ЗА СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ. LAN (DATACOM) КАБЕЛИ 1. Предназначение на LAN кабелите. Кабели изпълнени в двойки с или без екран за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване, със спектър на използваната честота до 600 MHz. Използват се при изграждане на компютърни системи за обработка на данни, измервателни и контролиращи системи, за предаване на висикочестотни аналогови и цифрови сигнали в автоматични и промишлени телевизионни мрежи с висока устойчивост на електромагнитни влияния.  това са комуникационни кабели за структурно окабеляване на сградите – трето ниво;  това са комуникационни кабели за пренасяне на цифрови сигнали с висока скорост на предаване;  това са симетрични кабели, изпълнени в двойки 2. Конструкция на LAN кабелите В зависимост от приложението се използват следните конструкции кабели:  UTP (Unshielded Twisted Pair)-неекранирани двойки, няма общ екран;  S-UTP (FTP) (Screened - Unshielded Twisted Pair)-неекранирани двойки, общ екран върху кабелния сноп;  STP (Shielded Twisted Pair)–всички двойки са екранирани, няма общ екран;  S-STP (Screened - Shielded Twisted Pair) – всички двойки са екранирани и общ екран върху кабелния сноп. За изолация на жилата се използва плътен или порест полиетилен, но е възможно и приложението на други полимерни материали. Външната обвивка се изпълнява от PVC или LSFR - негорящи и безхалогенни полимери. Токопроводимите жила могат да бъдат изпълнени re (масивни) или rm (многожични). Примерно обозначение на LAN кабелите: STP 4x2xAWG24/1 PVC или LSFR FTP 4x2xAWG26/7 PVC . 3. Изисквания към LAN кабелите  Високо затихване на прослушването на близък край (NEXT)  Ниско взаимно затихване  Малък диаметър  Висока гъвкавост  Ниско тегло  Малък радиус на огъване 4. Област на приложение на LAN кабелите  Летища, гари, туристически агенции;  Болници, учебни заведения, хотели;  Търговски и финансови центрове, конгресни центрове;  Музеи, складове, логистични центрове;  Обекти в индустрията, енергетиката, транспорта и др. 5. Структурно окабеляване  Първично окабеляване – от главния дистрибутор до сградния дистрибутор, връзката обикновенно е с оптичен кабел с дължина до 1500 m;  Вторично окабеляване – от сградния дистрибутор до етажния дистрибутор, връзката е с оптичен кабел с дължина до 500 m;  Третично окабеляване – от етажния дистрибутор до свързващия контакт (розетка), връзката е с меден LAN кабел, категория 5, 5е, 6, 7, с дължина до 100 m.  Модел на типично третично окабеляване: Където: EV – етажен дистрибутор TA – свързващи контакти (розетка) 6. Класификация на кабелната система В зависимост от скоростта на пренос на данните, използваната честота, конструкцията на кабела и типовете комуникационни системи, различаваме следните класове на структурно окабеляване:  “Class А” системи до 100 kHz  “Class B” системи до 1 MHz  “Class C” системи до 16 MHz LAN кабел Category 3  “Class D” системи до 100 MHz LAN кабел Category 5 “e”  “Class Е” системи до 250 MHz LAN кабел Category 6  “Class F” системи до 600 MHz LAN кабел Category 7 инж. Петър Маджаров 12.06.2012 год. Бургас

Top