Филтрацията на въздуха подобрява ефективността и производствените процеси. Кои машини да изберем

МашиниФирмени публикации • 15.01.2020

Филтрацията на въздуха подобрява ефективността и производствените процеси. Кои машини да изберем

 

Качеството на въздуха, който дишаме, е все по-често дискутирана тема.

Производствените предприятия осъзнават своята ключова роля в опазването на околната среда и стават по-отговорни в тази насока. На дневен ред обаче остава въпросът:


Може ли по-чистият въздух да подобри продукцията и да намали фирмените разходи?

Дa. Хенлих предлагат филтриращи системи, които се инсталират към машините в производството и филтрират въздуха до 99,95%. Разходите им за поддръжка са малки, а увеличават ефективността на производството и качеството на продукцията.


Какво се случва, ако в производството няма филтрираща система?

По време на обработката на метал във въздуха се разпръскват капчици охлаждаща течност, които са опасни за работниците и продукцията. Тяхната големина е в различни диапазони, но по-малките от 10 микрона остават във въздуха и могат да бъдат вдишани. Това води до редица заболявания.

Когато маслената мъгла е оставена във въздуха, тя освен това полепва по кожата и предизвиква дразнения. Отлага се по машините и различни ел. части, уврежда ги или причинява аварии. Оставена в работната зона, повишава и температурата в камерата, а това увеличава размерите на произвежданите детайли и намалява качеството им.

 


Тук се появяват филтриращите машини на Хенлих

Те филтрират частици с големина над 0,15 микрона и се конфигурират изцяло спрямо нуждите на производството. Високоефективни са и се произвеждат от компания, световен лидер в бранша. Улавят маслена мъгла, изпарения от охлаждаща течност, прах от цветни и взривоопасни метали, вредни газове и емисии от една или група машини. Лесни са за адаптация към вече съществуващи машини или идейни проекти.

Предлагат се в 10 стандартни продуктови серии, като посрещат разнообразни нужди на металообработващите фабрики: при рязане с охлаждане, лазерно рязане, заваряване, обработка на взривоопасни материали, скъпоценни метали, графит и др.

Към момента повече от 15 000 такива филтриращи системи са инсталирани по целия свят.


Как чистият въздух в производството намалява разходите?

Машините на Хенлих пречистват въздуха, който вече е в производството. Така не се налага внасяне на въздух отвън, нито затоплянето или охлаждането му. Това пести енергия. По-чистата среда и оптималната температура създават също условия за по-висока ефективност на работниците, защото дишат по-добре и по-рядко страдат от заболявания.

78% от маслото, което се филтрира чрез машините на Хенлих, може да се рециклира и да се върне в производството.

Само една филтрираща система пести до 24 кг въглероден диоксид на ден. Това означава, че производство с 10 машини може да спести на околната среда до 90 тона CO2 всяка година.

 

 

Филтриращите машини на Хенлих са с до 2000 лв./год. по-малки разходи за енергия и консумативи в сравнение с конкурентни системи

Филтрите им се сменят веднъж в годината за не повече от 10 мин., а цената на един е до 3 пъти по-ниска в сравнение с конкурентни. Консумацията им на енергия е до 2 пъти по-малка. За една година възвръщат инвестицията си и започват да пестят от ниските си разходи на енергия и поддръжка. Манометърът за диференциално налягане пък показва в реално време кога някой от филтрите се нуждае от почистване.

Различните модели на системите имат различно ниво на филтрация на въздуха. Осигуряват гаранция за чистотата по EN1822 и EN779, като базовите машини имат четири филтъра: центробежен, метален, ръкавен и черен филтриращ панел. Plus сериите са с още два допълнителни: ЕПА филтър и/или пакет префилтрация.


Надграждане и конфигуриране 100% спрямо вашите нужди

Конструкцията на машините е модулна и позволява лесно надграждане спрямо пространството и средата в производството. Машините могат да се инсталират както върху висока стойка, така и върху самата машина или на подвижна количка.

Предлагат се различни начини за преустройване, като инженерите на Хенлих дори реализираха проект, при който към машината се свързват допълнителни елементи, чрез които предварително се гасят искри във въздуха. Повече за този интересен проект може да видите във видеото.

 


 

 


www.hennlich.bg

  

Top