Фирма САТ изгражда технологична линия за цимент в Русия

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2009

Проектът печели доверието на инвеститорите с иновативни софтуерни и хардуерни решения


  САТ изпълнява мащабен проект за електроизграждане на нова технологична линия за цимент с капацитет 5000 тона/ден, съобщиха от фирмата. Линията се намира в завод Щуровски цимент, собственост на швейцарския концерн Нolcim, намиращ се близо до Москва. Проектът обхваща всички части от електропакета, включващи проектиране, изработка и доставка на електрооборудването, програмиране, електромонтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на системата за управление. Проектът се изпълнява от екип на САТ, като за електромонтажните работи на място се ползват подизпълнители от руски монтажни организации, работещи под шефмонтажа на супервайзорите и процесните инженери на САТ. За целта е създаден руски филиал на фирмата - "САТ - Рус", с генерален директор инж. Борис Виденов.
Предвидено е проектът да бъде реализиран до месец октомври 2010 г., като инженеринговата фаза, включително проектирането, програмирането, производството и доставките, се изпълняват в момента. Планирано е да завършат до октомври 2009 г. Производството включва изработването на приблизително 1200 нисковолтови разпределителни табла (LVD), моторни центрове (МСС) и редица Вх./Изх. табла с разпределена РLС периферия. Оборудването е базирано предимно на програмно-технически средства на Siemens и частично на Schneider Electric. Управляващата и SCADA системата са базирани на Simatic S7 417 и PCS 7 CEMAT V.7.1 на Siemens.

Нови технически и технологични решения
Щуровски цимент е третият проект на комплексен завод, в който участва фирма САТ. "Проектът е двойно по-голям обем от тези, в които вече сме участвали. Спечелихме конкурса в сериозна конкуренция с редица инженерингови фирма от Европа и Русия. Аз съм особено горд, че победихме нашите конкуренти с качеството на услугите си и ноу-хауто, което притежаваме, независимо от по-високите предложени от нас цени", коментира специално за сп. Инженеринг ревю инж. Валери Андреев, управител на САТ.
"Този проект се различава от 160-те, които сме реализирали до момента в областта на циментовата промишленост, по обема на услугите и доставките, комплексността на проекта (обхваща всички части електро и автоматизация) и иновативността. В него са вложени много нови технически и технологични решения. Иновациите са главно в областта на стандартното програмно обезпечение и хардуерните решения, с които ще се облекчи многократно тестването и внедряването на системата", допълва той.

Отлични тестови резул-тати на оборудването
Общо 850 табла за новата технологична линия, които до момента са произведени, вече са преминали успешно необходимите тестове в офиса на САТ през първата седмица на юни т. г. От представители на инвеститора са извършени пълни FAT (Factory Acceptance Test) тестове на всички сигнали и последователности. "Резултатите бяха отлични и получихме разрешение за доставка на таблата за обекта. След есента ни очаква втората фаза - монтаж на място, както и тестване и внедряване. Отличните резултати и високото качество ни осигуриха и нови проекти до края на годината, което ме кара да вярвам, че ще излезем от кризата по-силни, можещи и готови за ново разширение на клиентите и пазарите",заяви в заключение инж. Андреев.


Очаквам бързо развитие на циментовата индустрия в края на 2010 г.
Инж. Валери Андреев, управител на САТ

Уважаеми г-н Андреев, каква според вас е днешната ситуация в областта на циментовата индустрия у нас?
За производителите в този бранш ситуацията е много сложна, поради спирането на реконструкциите и новите проекти в почти всички индустрии, както у нас, така и в чужбина. До средата на годината част от фирмите в бранша, както и САТ, довършваха проекти, започнати преди кризата. Очакванията за втората половина на годината са значително да се намалят обемите и производственото натоварване на фирмите, работещи предимно за българския пазар. Подобна е ситуацията във всички държави от Европейския съюз и в световен мащаб.
Какви са очакванията ви за развитието на пазара през настоящата и следващите години?
Към края на настоящата година плахо ще започне активиране на замразените поради кризата проекти, но предимно в инженеринговата и проектната фаза. При благоприятно развитие, през първата половина на 2010 г. очаквам засилване на процесите на офериране и сключване на договори за нови проекти. В края на 2010 г. ще се наблюдава бързо, стъпаловидно увеличение на броя на проектите, за които трябва да сме готови предварително.
Какви действия би било целесъобразно да се предприемат с оглед запазване на работоспособността на предприятията?
Препоръчвам фирмите да запазят качествения си персонал и да използват намаления в резултат на кризата обем на поръчките за подобряване на организацията си и обучението на кадрите.
Top