Фирми от бранша коментират темата за типово изпитани електрически табла НН

Начало > Електроапаратурa > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2010

Типово изпитаните табла гарантират надеждност на електрозахранването

Типово изпитаните и частично изпитаните табла намират приложение в обекти със завишени изисквания по отношение на сигурността на електрозахранването. Такива са предимно индустриалните обекти, електрическите централи, големите жилищни и административни сгради, както и търговските центрове. При тях прекъсването на електрозахранване може да доведе до големи загуби, многократно превишаващи разликата от по-високата цена на типово изпитаните табла. Също така е важно да се отбележи и сигурността на обслужващия и оперативния персонал, което е едно от водещите изисквания при избора на оборудване и табло.
Използването на типово изпитани табла не може напълно да гарантира сигурната и надеждна работа на една разпределителна уредба, но е необходимо условие за това. Надеждната експлоатация на една разпределителна уредба е комплекс от различни елементи. Сред тях са коректен проект с правилно изчислени параметри на оборудването и вярно зададени условия за избор на таблата; избор на електрооборудване, отговарящо на необходимите стандарти; правилното асемблиране, изпитване и наладка на тези разпределителни уредби, както и спазване на условията за експлоатация. Ако едно от тези условия не е изпълнено, сигурността и надеждността на подобна разпределителна уредба е под въпрос.
Серии табла MNS, ArTu и TriLine
Всяка подобна система е уникална сама по себе си и едновременно с това всички те са еднакви от гледна точка на изискванията на стандарта. АВВ предлага типово изпитани и частично изпитани табла от сериите - MNS, ArTu и TriLine.
MNS е система, даваща възможност да се конфигурират изваждаеми модули и форма на вътрешно разделяне до форма 4, която осигурява най-голяма надеждност. В зависимост от нивото на автоматизация има различни разработки, като последно поколение е системата MNS iS (Integrated Switchgear), в която управлението на разпределителната уредба се осъществява посредством контролери, разположени в отсек, отделен от силовата част. АВВ е сред водещите компании в индустриалния сектор и електрическите централи. Именно поради високите изисквания, които се поставят в подобни приложения, серията MNS намира широко приложение, като основното е за табла за управление на двигатели.
Серията TriLine намира приложение предимно в жилищни и административни сгради поради изключително голямата гъвкавост при разполагане на оборудването в таблото. Тя дава възможност за разделянето му на части и обособяване на различни отсеци. Разработват се в няколко групи, в зависимост от параметрите като номинален ток, степен на защита и други, и се поддържат на склад в България.
ArTu са модулни типово изпитани табла. Широкото им разпространение се дължи на факта, че специфицирането и асемблирането на таблата са изключително улеснени, което води до намаляване на разходите. Поддържат се и на склад в България, което позволява в изключително кратък срок да бъде доставена една подобна уредба. При тях с един единствен код се поръчват всички необходими елементи за монтиране на какъвто и да е прекъсвач, производство на АВВ, в зависимост от аксесоарите, с които е оборудван, начинът на монтаж, както и дали е фиксиран, на щепселно съединение или изваждаем. Могат да се използват и профилни шини, улесняващи изключително много монтажа, при които не е необходимо да се пробиват допълнителни отвори за закрепване на шините.

Кризата не влияе положително на пазарния дял на типово изпитаните табла
Типово изпитаните табла намират широко приложение дори на пазар като нашия, който е силно ценово ориентиран. Те преминават през многобройни изпитания, гарантиращи безопасната им и надеждна работа при определени условия. За подобно изделие без необходимите сертификати никой не би могъл да каже колко е надеждно и дали ще издържи на динамичните сили при к.с., както и при какви параметри, колкото и добре да е боядисано и добре изглеждащо. В нормални пазарни условия, с оглед хармонизацията на българските стандарти със стандартите на Европейския съюз, както и завишаване на стандартите за сигурност, би следвало да се очаква увеличаване на пазарния дял на типово изпитани табла. Предвид задълбочаващата се икономическа криза обаче, трудно би могло да се прогнозира увеличаване на пазарния им дял в скоро време. Прогнозираме, че пазарният им дял ще се запази спрямо другите табла като разбира се, общият обем и за двата продукта ще продължи да намалява.

Инж. Стефан Янков, ръководител технически и офертен отдел
в AББ България


Стандартите и нормите са еднакви за всички производители

Индивидуалното планиране на всеки проект е от съществено значение за производителите на табла. Тяхната цел е да създадат идеален електроразпределителен шкаф, подходящ за всички възможни приложения. При това, биха искали да я постигнат максимално бързо. Системата разпределителни шкафове xEnergy позволява бързо и лесно реализиране на различни видове проекти с номинален ток до 4000 А. Тези шкафове са приложими при производство на табла ниско напрежение (НН), предназначени за индустрията и сградното строителство.
За да могат да се квалифицират като типово изпитани, таблата трябва да отговарят на строго определени стандарти и норми, които са еднакви за всички производители. Единствената разлика между отделните производители е в начина на асемблиране и присъединяване на отделните елементи. Моеллер Електрик предлага специално разработен софтуер за проектиране на разпределителните шкафове xEnergy, който позволява бърз и правилен избор на необходимото оборудване и свежда възможността за грешка до минимум.

Компоненти и основни характеристики на системата
Системата разпределителни шкафове xEnergy обхваща три основни типа части. Първият е входната секция, предназначена за поставяне на автоматични прекъсвачи от 630 до 4000 А. Автоматичният прекъсвач се поставя в средата на секцията, при това по всяко време (дори и при завършен проект) е възможно да се променят входът и изходът на захранващите кабели, т.е. симетричната конструкция позволява свързване на кабелите към прекъсвача от всяка страна. Във втората част – разпределителната секция, се разполагат модулната техника, силовите автоматични прекъсвачи, приборите за стартиране и защита на електродвигатели, светосигналната апаратура и измервателните прибори. Третият компонент на системата е секцията за общо предназначение, чиято конструкция служи за поставяне на нестандартно оборудване (контролери, честотни инвертори и трансформатори) в рамките на силово ГРТ (главно разпределително табло).
Сред основните технически характеристики на системата са: номинално работно напрежение Ue до 690 V/50-60 Hz; номинален ток Ie до 4000 А; номинален кратковременно издържан ток Icw до 100 кА; степен на защита IP31/IP55; температура на околната среда до 35 °C (40 °C) - 45 °С (50°С); конфигурация на мрежата TN-C / TN-C-S / TN-S / IT и др.

Инж. Иван Петков, продуктов мениджър
"НН и Автоматизация", АСМТипово изпитаните табла - възможност за комплексни системни решения

Типово изпитаните табла или типово изпитаните комплектни комутационни устройства (ККУ), представляват табла или система от табла, проверени и изпитани в независима лицензирана лаборатория за съответствие със стандарта БДС EN 60439-1. Проверката не включва всички възможни функционални модули на таблата, а само конкретно ККУ. Всички останали техни компоненти не трябва да променят съществено работните характеристики на системата.
Те се разработват от производителите на табла или от производителите на комутационна и защитна апаратура и са със специфична конструкция, предназначена за монтаж на определени типове оборудване. Основни предимства на таблата, освен съответствие със стандарта са: лесно асемблиране с използване на фабрични компоненти и монтажни модули, максимално обезопасена конструкция, лесна замяна на дефектирали компоненти, сигурност при експлоатация и лесна манипулация.
Произвежданите от General Electric типово изпитани табла в съответствие с посочения стандарт, са разделени на няколко основни типа, в зависимост от приложението и/или максималния номинален ток на конструкцията.

Система табла Modula 630K
Лесна и удобна за асемблиране конструкция със съвременен дизайн и функционални модули, приспособени за апаратурата на GE. Благодарение на пълната гама функционални модули и аксесоари могат да се сглобяват както от производители на табла, така и от инсталатори и електроспециалисти без наличието на специално оборудване.
Таблата са с номинален ток до 630 А, предназначени за обществени сгради и малки индустриални обекти. Масово се използват като междинни и крайни разпределителни табла за големи обекти. В малки електроразпределителни системи е възможно и приложението им и като главни разпределителни табла. Произвеждат се в два основни типоразмера – с широчина 600 mm и 900 mm (табла с вградено шинно/кабелно отделение). Могат да бъдат с форма на вътрешно разделяне 1 или 2. Носещата конструкция и отделните модули се доставят разглобени с пълна комплектация за монтаж. Таблата могат да се асемблират без лиценз от фирмата-производител при спазване на инструкциите за монтаж и при проведени контролни изпитания на таблото.

Система табла MODULA PLUS
Лесна и удобна за сглобяване конструкция за номинални токове до 4000 А. Сигурна и надеждна система за електроразпределение, съчетаваща високо качество и конкурентна цена.
Предназначени са за големи обществени сгради (болници, търговски центрове, комуникационни възли, банки, метро станции и др.) и индустриални обекти (производствени фабрики, пречиствателни станции, печатници и др.). Основното им приложение е за главни разпределителни табла и разпределителни подтабла с големи номинални токове. Таблата са със степен на защита IP30 или IP55, и форма на вътрешно разделяне 1, 2 или 3. Подобно на таблата Modula 630K, компонентите на MODULA PLUS се доставят разглобени. За асемблиране на табла с номинален ток, по-голям от 1250 А, е необходим лиценз от фирмата производител General Electric.

Система табла SEN PLUS
Изключително висока надеждност и сигурност при експлоатация при номинален ток до 7600 А. Отделните функционални модули могат да бъдат с фиксирано изпълнение, полуизваждаеми (щепселно съединение) и изваждаеми. Системата позволява подмяна на отделни модули без изключване на захранващото напрежение, както и провеждане на тестове на отделни функционални модули без прекъсване на работата на системата. При възникване на к.с., то се ограничава само до модула, в който е възникнало.
Системата е приложима в големи индустриални обекти с непрекъснат режим на работа, тежката промишленост и производството на енергия – когенерационни централи, термоелектрически централи, атомни централи и др.. Таблата се използват като главни разпределителни табла, подтабла и табла за контрол и управление на големи производствени мощности – т. нар. Motor Control Center. Таблата са със степен на защита от IP30 до IP54 и форма на вътрешно разделяне до 4b. Разработени са и функционални модули за най-новите въздушни прекъсвачи на General Electric - EntelliGuardTMG. За таблата са направени повече от 500 типови теста с различни конфигурации. Тествани са и отговарят на стандарт IEC 61641 за устойчивост при възникване на високоволтова дъга във вътрешността на конструкцията. Одобрени са за използване до  4-та сеизмична зона (UBC 97 и IEEE 344). Асемблират се само от лицензирани от General Electric производители на табла.
Към всички системи табла се предлагат софтуерни продукти за проектиране, чрез които лесно могат да се конфигурират и проектират цели разпределителни системи.
Фирма Старт Инженеринг АД e лицензиранa за асемблиране на табла от сериите Modula Plus и SEN Plus, a фирма Ел Тест ООД - за серията Modula Plus.
В последно време както в областта на строителството на големи търговски обекти, така и в индустрията, се отдава все по-голямо значение на надеждното и безпроблемно функциониране, лесно преконфигуриране и максимална безопасност на обслужващия персонал на електрическите инсталации. Това обуславя нуждата от прилагане на комплексни системни решения, включително типово тествани табла за ниско напрежение.

инж. Димитър Бибев, мениджър проекти във
ВиВ ИзоматикВ сила е БДС EN 60439-1:2002

През февруари 2002 г., Българският институт по стандартизация (БИС) въведе в употреба стандарт БДС EN 60439-1:2002 ‘’Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства’’. Този стандарт е директен превод на стандарта IEC 60439-1:1999 и замени действащия дотогава БДС 1139-89.
БДС EN 60439-1 е част от серията стандарти БДС EN 60439, която се отнася за всички видове електрически конструкции, както и за шинни мостове НН. По-специално стандартът БДС EN 60439-1:2002 задава основните термини, определения, класифицикация, конструктивни изисквания и методи за изпитване на комплектни комутационни устройства за ниско напрежение или както е разпространеният в България термин: силови електрически табла (разпределителни уредби) ниско напрежение (НН).

За разликата между типово и частично типово изпитани табла
Основното в БДС EN 60439-1 е, че всички доставяни електрически табла НН, попадащи в обхвата на стандарта трябва да са преминали типови изпитания. Едни от най-съществените и скъпи за осъществяване изпитания по стандарта са: проверка на допустимите прегрявания и на устойчивостта срещу късо съединение. Типово изпитаните електрически табла НН трябва да са преминали изцяло проверките и изпитанията по стандарта.
Освен типово изпитани, стандартът въвежда и частично типово изпитани табла. Това са табла, които съдържат както типово изпитани, така и типово неизпитани възли и детайли при условие, че последните произлизат задължително (например в резултат на изчисления) от типово изпитани възли и детайли, които отговарят на съответните изпитвания (т. 2.1.1.2 от БДС EN 60439-1).
Изборът между типово изпитани и частично типово изпитани табла се определя основно по два показателя. Първо, от техническата квалификация на клиента, който трябва да прецени доколко е допустимо да се използват частично изпитани табла. Второ от ценовите възможности и съображения, тъй като частично типово изпитаните табла са по-евтини. Най-ясната разлика между двата вида табла е когато в конструкция от един производител се влага комутационна апаратура на друг производител. Това е частично типово табло НН, освен ако асемблаторът не представи протокол от типово изпитание на конкретната комбинация.

Частично типово изпитаните табла са подходящи за неотговорни приложения
През изминалите 15 г., ЕЛИА се утвърди като един от най-надеждните партньори в производството на електрически съоръжения и водещ производител на типово изпитани електрически уредби НН. През 2004 г. компанията подписа договор със Сименс и се превърна в единствения за България производител на табла Сивакон, Сименс.
Опитът на ЕЛИА показва, че частично типово изпитани табла могат да се използват на неотговорни места и при по-ниски нива на номиналните токове и токовете на к.с. Например, един прекъсвач на Сименс с номинален ток 2500 А, при 90% от номиналния си ток отделя загуби във вид на топлина от 1,260 kW. Съответно шкафът, конструкцията на тоководещата шинна система, разположението на прекъсвача, кабелното отделение и отделението на шините са такива, че отделяната топлина да не доведе до локални прегрявания и повреди в изолацията. Прекъсвач на друга фирма със същия номинален ток, при 90% натоварване отделя загуби във вид на топлина 1,600 kW. Вижда се, че елементарната замяна на двата прекъсвача от различни производители може да доведе до прегряване в таблото и оттам до повреда.

Натрупаният опит в производството доведе до еволюция в стандарта
Натрупаните знания и опит в производството и експлоатацията на типово изпитани електрически табла НН доведоха до еволюция и в стандарта. Като логично следствие, през януари 2009 г. IEC публикува нова серия стандарти IEC 61439-Х, които съответно бяха приети и като европейски стандарти EN 61439-X. Засега БИС е въвел като национални стандарти  БДС EN 61439-1, Общи правила и БДС EN 61439-2, Комплексни комутационни устройства за силови съоръжения. Преходният период, в който ще са в сила БДС EN 60439 и БДС EN 61439, е до 14 ноември 2014 г.
Основните промени могат да се обобщят в следното:
1. Зададени са условията, при които асемблаторите могат да се възползват от типовите изпитания, извършвани от оригиналния разработчик на таблото.
2. Дадени са правила за оценки на варианти с типово изпитани модули и възли, като концепцията за частично типово изпитани табла отпада.
3. Множество от изискванията по отношение на безопасността и надеждността са уточнени, изяснени или засилени.
4. Както БДС EN 60439, така и БДС EN 61439 изискват типови изпитания на електрическите табла, за да се докаже съответствие със стандарта. Това изискване е още по-стриктно зададено в БДС EN 61439.

Пазарният дял на нетипово изпитаните електрически табла намалява
Важно е да се знае, че всеки доставчик на електрически табла, който декларира, че доставяното табло отговаря на БДС EN 60439 / БДС EN 61439, трябва да може да го докаже със съответните изпитания и проверки. Що се касае до изискванията, осигуряващи безопасността, съответствието със стандарта е абсолютно задължително. В този смисъл пазарният дял на нетипово изпитаните електрически табла непрекъснато намалява. С окончателното навлизане на БДС EN 61439 в практиката, едва ли ще има сериозен енергетик, който да одобри доставката на табла, непреминали типови изпитания и несъответстващи на стандарта.
Предлаганите от ЕЛИА типово изпитани табла се отличават с високия стандарт на качеството и изпълнението си, тъй като конструкцията Сивакон е разработена от Сименс в развойния център на компанията в Лайпциг, Германия. Освен това, цената на таблата Сивакон е една от най-ниските на пазара - таблото се проектира и асемблира в България и основни компоненти като медните шини, се произвеждат също в България. Допълнително, клиентът винаги може да е сигурен в това, че получава продукт, отговарящ на най-съвременните изисквания за качество, безопасност и универсалност, както и поддръжка на място.

Инж. Крум Станчев,
ЕЛИА

 


Приложната област на таблата се определя от обхвата на стандарта

Основната приложна област на типово изпитаните табла се определя от обхвата на БДС EN 60439, части 1, 3 и 5, както и от съответните допълнения към тях. Най-общо казано, това са комплектни комутационни устройства за ниско напрежение, предназначени за монтаж на открито на обществени места, кабелни разпределителни шкафове за разпределяне на енергия в електрически мрежи, както и такива, предназначени за монтаж в места с достъп от неквалифицирани лица, в процеса на използването им.
Технически различия съществуват не само между нашите табла и тези на конкурентите, но и между отделните табла, произвеждани от Интеркомплекс. Те се обуславят от техническите спецификации на различните възложители. Независимо от разликите, всички произведени от нас табла, отговарят на изискванията на горепосочения стандарт. Практика на фирмата е, гамата разпределителни табла за всеки отделен възложител да преминава типови изпитания в съответна независима лаборатория.
Специално внимание трябва да се обърне на апартаментните табла
Редно е в практиката да не се използват други, освен типово изпитани табла. И ако произвежданите по поръчка на електроразпределителните предприятия задължително са такива, особено внимание следва да се обърне на тези по част 3 на цитирания стандарт. Става въпрос за табла, до които имат достъп неквалифицирани лица, например апартаментните разпределителни табла. Въпреки изискванията на съответните наредби, голям брой от тях се монтират и свързват към мрежата от технически неправоспособни лица.

Инж. Явор Серафимов, Интеркомплекс, ръководител на регионален офис София
Използването на типово изпитани табла НН е европейско изискване

Използването на типово изпитани комутационни табла ниско напрежение вече е стандартно изискване в световен мащаб. В контекста на членството на България в Европейския Съюз и свързаното с него хармонизиране на законодателството и изискванията към продуктите, този тип табла няма да имат алтернатива.
Решението на Siemens в тази област представлява фамилия от продукти, носеща наименованието SIVACON S8 и S4. Високотехнологичните типово изпитани комутационни табла НН SIVACON на SIEMENS намират приложение в множество индустриални и инфраструктурни обекти, включително: търговски центрове и обществени сгради, автомобилна и хранително-вкусова индустрия, металургия, химическа промишленост и др.
Фамилията SIVACON S8 на Siemens, наследник на SIVACON 8PT, вече е част от продуктовата гама, предлагана на българския пазар от Сименс, направление Индустриална автоматизация и Задвижващи технологии (IA&DT). Съгласно стратегията на концерна за развитие в този пазарен сегмент, продуктите SIVACON S8 се произвеждат в дадена страна на базата на споразумение за франчайзинг с местен SIVACON Технологичен партньор. За България такъв официален партньор е фирма ЕЛИА , производствената база на която е в град Добрич.

Предимства на SIVACON S8
SIVACON S8 е оптимално решение за мотор контрол център (MCC) с щепселен “plug-in” дизайн, изваждаеми или фиксирани модули, секции за компенсация на реактивна енергия с различно разположение на шинната система. Всяко табло отговаря на следните интернационални стандарти: IEC 60439-1, EN 60439-1, DIN EN 50274 и IEC 61641, степен на защита до IP55 съгласно IEC 60529 и EN 60529, форма на вътрешно разделение до 4, съгласно IEC 60439-1, EN 60439-1, секция 7.7.
Надеждността и безопасността се гарантира чрез следните предимства на типово изпитаните комутационни табла ниско напрежение SIVACON S8:
l Типово тествани стандартни модули (TTA) до 7000 А;
l Шинна система SIVACON 8PS до 6300 А опционално отгоре или отзад на таблото;
l Комбинация от различни системи в едно табло;
l До 48 изваждаеми устройства в едно табло;
l Вътрешно разпределение на база индивидуалните изисквания;
l Възможност за комуникация благодарение на SENTRON 3WL/3VL, SIMOCODE pro и универсални мултимери PAC 3100, 3200, 4200 и др.
Серията SIVACON S4, наследник на SIKUS Universal, представлява ценово оптимизирана версия, чийто компоненти се избират и поръчват стандартно от каталог и доставят на части.

Многообразието от възможности за комбиниране на различните модули
би могло да удовлетвори всяко техническо задание. Високото качество и надеждност на всички възли и апарати на SIEMENS гарантира дълга и сигурна експлоатация на всяко табло в тежки режими и условия. Типово изпитаните комутационни табла НН SIVACON на SIEMENS осигуряват висока производителност и надеждност, благодарение на бързото откриване на повреди в системата и генерираните автоматични аларми.
Благодарение на оптималните възможности за комутация на автоматичните въздушни прекъсвачи с фиксиран и изваждаем дизайн 3WL, прекъсвачите с лят корпус с фиксиран и щепселен “plug-in” дизайн 3VL, разединителите със стопяеми предпазители типове 3К и 3NJ, обединени в семейството SENTRON на SIEMENS, се постига висока надеждност и сигурност. Параметризацията и мониторингът се осъществяват лесно, благодарение на специализирани софтуерни пакети. Посредством интерфейсите PROFIBUS DP, MODBUS или Ethernet/Intranet/Internet се осъществява комуникация и обмен на данни със системи за автоматизация от по-високо ниво. Всеки SIVACON се проектира и произвежда с възможност за евентуално бъдещо преконфигуриране на схемата според потребностите и развитието на производствените мощности на клиента. Модулността на продуктите от гамата SENTRON и пълната гама аксесоари улесняват бъдещи ретрофити на компонентите.

Предимства при планирането, монтажа и експлоатацията
l Разработване на система с максимална надеждност благодарение на стандартните модули (TTA);
l Максимална защита на персонала благодарение на устойчивостта срещу ел. дъга, в случай на повреда в системата;
l Висококачествен индустриален дизайн за цялостна интеграция в сгради, отговарящи на модерните концепции;
l Бърз достъп до апаратурата с цел настройка;
l Бърза смяна на вратите, благодарение на универсални панти;
l Високо ефективна вентилационна система;
l Гъвкава промяна на формата на вътрешно разделение в зависимост от индивидуалните изисквания;
l Спестяване на пространство;
l Променливо положение на шините (отгоре/отзад) за лесна и икономична реализация на различни изисквания;
l Значителни допълнителни предимства в преноса на електроенергия благодарение на възможностите за връзка на външни и изходни модули към CubicleBus на прекъсвачите SENTRON 3WL/3VL.

Пазарният дял ще бележи значителни ръстове
Въпреки най-актуалната напоследък тема „икономическа криза”, нашето очакване е, че разширяването на пазарния дял на типово изпитаните комутационни табла НН в България ще бележи значителни ръстове - през настоящата и следващите три години. Повечето значими проекти с европейско финансиране се базират на основния хармонизиран стандарт БДС EN 60439, който точно регулира описаните изисквания. Директивата, както и съпътстващите я стандарти, се отнасят както за частта електроапаратура, така и за механичната конструкция, които характеризират цялостната система. Според участниците в този пазарен сегмент, въпреки че за съжаление у нас традиционно се търси най-евтиното решение, високотехнологичните и надеждно-издържаните системи с пълен набор от международни сертификати, винаги ще намерят своето място.

Инж. Виктор Митрев, мениджър продажби
„Индустриална автоматизация”
 в Сименс


Необходим е по-строг контрол към качествата на таблата

Приложението на типово изпитаните и частично типово изпитаните табла би трябвало да се нормира като задължително, в зависимост от количествата и от изискванията към таблата. Изискванията се определят от средата, в която ще работят, от необходимата надеждност и оценката на риска. Това е гаранция за приложение на табла с доказани качества.
Технически различия между предлаганите от нашата фирма – СМС-С табла и тези на някои конкурентни фирми, в някои случаи са съществени. Типичен пример са таблата за минната промишленост. Специфичните изисквания към тях (в БДС 11623-83, БДС EN 60439-1 и БДС 60529) са декларирани, но не се спазват от всички. Така се постига конкурентна цена, която уви, е основният критерий при избор на производител. Необходим е контрол върху качествата на таблата, включително относно изпълнението на обявените частични или пълни изпитвания. Важно е и да има санкции към производители при доказване на отклонения от декларираните стандарти и недоказани резултати от изпитванията.
През миналата година наблюдавахме известно намаляване на пазарния дял на типово изпитани табла. Обективно обаче, съществуват основания за увеличаване на пазарния им дял. За да се реализират те, е необходимо предпочитанията на инвеститорите да се пренасочат от евтините, със съмнителни технически показатели и качества табла към произвеждани типово или частично типово изпитани табла с качества, съответстващи на българските и европейските стандарти.

доц. д-р Ст.Чобанов,
СМС-С Електроинженеринг

 


Типовите изпитания са достъпни само за големите производители

Типовите тестове се провеждат в различни сертифицирани лаборатории (KEMA, IPH, LOVAG и др.), съгласно стандарта IEC 60439-1, познат в България като БДС EN 60439-1. Тестът за входящите захранващи панели (Incomming panels) се провежда в различни комбинации - тип шкаф, захранващ прекъсвач, шинна система по отношение на номинален ток и устойчивост на ток на к.с., IP, форма на разделяне. По отношение на изводните шкафове (Outgoing Panels), тестът се провежда за различни типове (fixed, plug in, withdrowable) изводни касети в комбинация по ток, мощност, форма на разделяне и степен на защита IP. Става въпрос за десетки и стотици комбинации, които могат да си позволят само големи и утвърдени производители. Уредбите се произвеждат на части (китове), които се сглобяват от сертифицирани фирми, при спазване на всички изисквания на производителя. Важно е да се отбележи, че типовият тест се прави за комбинацията метална част и апаратура на съответния производител и отпада при всякакви други комбинации.

Предимства на типово изпитаните табла
Сред предимствата на типово изпитаните табла са повишената сигурност на работния процес, заниженият риск от аварии и намаляването на щетите от възникнали аварии (аварията се локализира в отделен модул и обикновено не обхваща цялата уредба). Експлоатацията на типово изпитани уредби носи повече сигурност и на обслужващия персонал (взети са редица мерки, непозволяващи отваряне и работа по касетите при включено силово захранване, отделно обособен кабелен отсек за силови и контролни кабели и др.). Освен това, обслужващият персонал разполага с по-голяма гъвкавост при ремонта или преасемблирането на уредбата, което може да се осъществи без нейното изключване (за изпълнение на изводните модули тип „plug in” или ,,fully withdrawable”. Това ги прави предпочитани във всички области на индустрията, в които прекъсването на производствения процес води до големи загуби като енергетика, химия, металургия и други отрасли на промишлеността.

Характеристики на предлаганата гама
Всички видове уредби от фамилията SEN PLUS на General Electric, които Старт Инженеринг предлага, са едностранно обслужваеми отпред, което представлява голямо удобство за експлоатационния персонал (когато се работи по даден извод в кабелния отсек се вижда обезопасения извод до него). Освен това позволяват монтаж до стена, т.е изискват минимално място за разполагане.
Произвеждат три вида типово тествани уредби по отношение на изводните модули:
Фиксирани (fixed type ) – неподвижно захванати модули с болтови връзки по отношение на захранване и изход. Модулната конструкция позволява локализиране на аварията само в един модул, без да засяга съседните модули. Отварянето на вратичката е възможно само при изключен главен автомат. Toзи вариант, обаче, не позволява ремонт и подмяна на изводни модули без изключване на напрежението на главната шинна система и е удачен за приложения с прекъсваем производствен процес.
Щепселно изпълнени модули по отношение на захранващите шини (plug in type) с две положения – работно (вкаран модул с включен захранващ куплунг) и извадено положение (изкаран модул с изключен захранващ куплунг). Този вариант има всички положителни качества на фиксираната версия, плюс възможност за подмяна на аварирал модул без спиране на напрежението към главните шини на уредбата. Вариантът е приложим за обекти с непрекъсваем режим на работа.
Напълно изваждаеми (fully withdrawable type) с три положения: работно, контролно и извадено. Работното положение е с включени куплунзи на вход и изход и контролен куплунг. Контролното положение е с изключен входен куплунг, включени изходен и контролен куплунзи. Изваденото положение е с изключени входен, изходен и контролен куплунг. Този вариант съчетава всички предимства на горните два, плюс възможност за тестване с напрежение на схемата на всеки извод в контролно положение на касетката. Затова е предпочитан в отговорни приложения с непрекъснато производство и с управление на изводите от различни места.
В една уредба SEN PLUS могат да се комбинират и трите типа модули, което предполага голяма гъвкавост при изпълнение на различни изисквания. Друга важна отличителна черта на SEN PLUS е, че извеждането от работно в контролно положение на касетата и обратно става при затворена врата на отсека. Причината е, че се придвижва не цялата касета, а само захранващият куплунг в нея. Това дава допълнителна сигурност на обслужващия персонал при манипулации и е много важно предимство.

Очакваме засилен интерес към този продукт в следващите три години
Търсенето на типово тествани табла е в тясна връзка с реализацията на проекти, свързани с модернизацията и изграждането на обекти в енергетиката и тежката индустрия. Доколкото влизането на България в ЕС задължава фирмите в индустрията да приемат високите критерии на общността за качество, производителност, надеждност и безопасност, процесите на модернизация и осъвременяване на производствата са неизбежни. От друга страна, продължаващата икономическа криза кара фирмите да свиват разходите си и да изчакват подобряване на икономическата конюнктура. Нашето мнение е, че за тази година не се очаква сериозен ръст на търсенето на такива уредби, но за следващите три години при сбъдване на прогнозите за очакван икономически растеж, ще има засилен интерес към тях. За момента ние ще следваме фирмената ни политика да предлагаме на пазара качествен продукт, съчетан с много добра инженерингова услуга и конкурентна цена.

Инж. Васко Градев,
СТАРТ Инженеринг


Доброто функциониране на сградите и обектите изисква високоефективни решения

Типово изпитаните табла намират приложение в индустрията и в строителството на жилищни и административни сгради. Като основен компонент от електрическата инсталация на една сграда, към тях се поставят редица изисквания. Сред тях са да осигурят непрекъснатост на захранването с електрическа енергия; да позволяват бързо преконфигуриране при разширение и реконструкция на съществуващите електрически уредби; да се отличават с минимална поддръжка, т.е. да гарантират безопасен достъп, осигуряващ защита срещу директен допир на части под напрежение. Сред основните изисквания към таблата е осигуряване на сигурна и безопасна експлоатация като се избегнат рисковете, свързани с поражение на хора от електрически ток, както и с възникване на пожар в сградата, дължащ се на електрическата мрежа.
ТелеТек е търговска фирма с опит в продажбите на табла от водещи производители. Предлагаме широка гама типово изпитани табла на европейските производители на апаратура ниско напрежение - Legrand и Eaton-Moeller. За да се осигури добро функциониране на сградите и обектите е необходимо използването на високоефективни решения. Ключови фактори при избора на типово изпитани табла са бързото преконфигуриране на инсталациите, лесното добавяне на ново оборудване и минималната поддръжка.

Типово изпитани табла от Legrand
Приоритетите за Legrand като водещ европейски производител са сигурност на персонала, качество на продуктите и съвременен дизайн. Компанията предлага следните серии типово изпитани табла:
Серия XL 160. С приложение в административното и жилищното строителство, за инсталация на апаратура до 160 А. Могат да бъдат с прозрачна или плътна врата и степен на защита IP30 - 43.
Серия XL3 400. Предназначени са за административното и жилищното строителство, за инсталация на апаратура до 400 А. Могат да бъдат с прозрачна или плътна врата и степен на защита IP30 - 43 и IP55.
Серия XL3 800. Използват се в областта на административното и жилищното строителство, за инсталация на апаратура до 800 А. Могат да бъдат с прозрачна или плътна врата и степен на защита от IP30 до IP55. Степента им на защита от механични въздействия е IK 07 и IK 08. Топлинната устойчивост на матeриала към възпламеняване, съответстваща на изискванията на стандарта EN 60695-2, е 5 секунди при нагряване до температура 750 °С. Номиналният кратковременно издържан ток (Icw) на таблата е 25 кА, в продължение на 1 секунда. Максималният им ток на късо съединение (Ipk) - 50 кА.
Серия XL3 4000. Предназначени са за административното и жилищното строителство, както и за приложение в промишлени предприятия, за инсталация на комутационна апаратура до 4000 А. Степента им на защита е от IP30 до IP55. Топлинната устойчивост на материала към възпламеняване, отговаряща на изискванията на стандарта EN60695-2, е 30 секунди при нагряване до температура 750 °С. Номиналният кратковременно издържан ток (Icw) е до 110 кА.

Типово изпитани разпределителни шкафове на Eaton-Moeller
Eaton-Moeller предлага три системи типово изпитани разпределителни шкафове - xEnergy, SVTL и XVTL, конструирани в съответствие с най-съвременните тенденции.


Вижте още от Електроапаратурa


Ключови думи: Интеркомплекс,Top