Флекстроник Инженеринг - завод на Брамак Покривни Системи, с. Столник

Начало > Автоматизация > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2013

Реконструкция и модернизация на част от технологична линия за производство на керемиди

Съгласно техническото задание на възложителя изцяло бе подновена системата за управление на част от технологичната линия, на която се извършва формоването на керемидите върху метални подложки. Тази технологична линия включва следните основни елементи:
- Транспортиране, почистване и омазняване на металните подложки;
- Управление на ниво на бетон в бункер;
- Пресоване на бетон върху металните подложки;
- Отрязване и формоване на керемидите;
- Прехвърляне на формованите керемиди за по-нататъшна обработка;
- Отвеждане и рециклиране на отпадъка от бетона;
- Управление на някои други елементи – аспирация, обдухване, поддържане на нива и налягания;
- Комуникация с другите системи в завода.

Съгласно техническото задание системата за управление се изгражда от контролер и операторски панел на фирма Siemens, а управлението на двигателите се осъществява с инвертори ATV312 на фирма Schneider Еlectric. Релейно-контакторната апаратура е от Schrack Technik, a уредите за визуализация тока на моторите са заменени с процес индикатори Flextronic.

Използван е компактният контролер Siemens S7-CPU 314C 2PN/DP с допълнителни сигнални модулни. Операторският интерфейс е реализиран с 6” цветен touch панел на Siemens KTP 600 Basic color PN, на който са изобразени всички елементи на системата и тяхното състояние. Панелът дава възможност за задаване на параметрите на системата и визуализация на аварийни състояния. Целият интерфейс е реализиран на български език.

Основен проблем при реализацията на системата бе синхронизацията между положението на подложката с формован върху нея бетон и управлението на ножовете, оформящи ръбовете на керемидата. Изискванията бяха за осигуряване на максимална точност, с допустима грешка от 1 ms. С контролера S7-CPU 314C 2PN/DP беше постигната гарантирана точност от 0.5 ms чрез използване на таймерни и хардуерни прекъсвания. Системата за управление е реализирана в среда на Step 7/WinCC flexible, като програмното осигуряване е написано изцяло на език SCL.

Системата за сигурност е реализирана с програмируем Safety Controller PNOZ m1p и Safety сензори на фирмата Pilz.


Вижте още от АвтоматизацияTop