РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Флоусърв ЗИХИ България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Флоусърв ЗИХИ БългарияДРУЖЕСТВОТО НИ СТАНА ЧАСТ ОТ ГОЛЯМАТА
КОРПОРАЦИЯ FLOWSERVE В НАЧАЛОТО НА ЯНУАРИ 2015.

Считано от 14.05.2018 г. дружество Стерлинг ЗИХИ България ЕООД промени името си на Флоусърв ЗИХИ България ЕООД.

Flowserve Corporation в момента е един от водещите световни доставчици на продукти за пренос и контрол на течности, както и свързаните с това услуги. Корпорацията упражнява дейност в повече от 55 страни, произвежда индустриални и специализирани помпи, уплътнения и арматура, както и предлага набор от услуги, свързани с управление на флуидите. За повече информация, ви каним да посетите уебсайта на Flowserve (www.flowserve.com)

Ангажиментите на SIHI към клиентите няма да се променят. Ние се надяваме, че нашите взаимоотношения ще се запазят както досега. Вие ще бъдете обслужвани от същите висококвалифицирани инженери и ще получавате продукти и услуги на световно ниво.

На разположение сме да отговорим на вашите нужди, както и да обогатим нашите взаимоотношения. Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас на тел. 02/8228311 или на имейла ни office@sterlingsihi.bg.

Промяна има и в адреса на управление: 1000 София, ул.Съборна 2А, ет.4
Адресът за кореспонденция се запазва: 1309 София, ж.к. Илинден, бл.75
Управително тяло: Румен Караиванов, Акшар Пател, Андреас Хагер


Experience In Motion

www.flowserve.comTop