Флунемерг: Микрофилтрацията на Koch Membrane Systems увеличава добива на краен продукт с до 5%

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2014

Сред основните предизвикателства във винопроизводството са оперативните разходи и загубите на продукция, свързани с утайката и филтрацията на суровина. Традиционните методи предлагат многоетапни решения, а именно сложна комбинация от технологии, които поставят редица финансови, екологични и законови утежнения за производствения процес и водят до загуби на годна продукция, завишени разходи за енергия и консумативи.

През 80-те години на миналия век Koch Membrane Systems въвежда технологията с мембрани тип кухи влакна, специално разработена за нуждите на винопроизводството. Така наречената Crossflow Microfiltration (CMF) модулна система комбинира голяма част от познатите класически методи за обработка на вино в едностъпкови компактни модули, които намаляват оперативните разходи и подобряват органолептичните и естетическите качества на крайния продукт. CMF намалява загубите на отпаден концентрат до 70% и увеличава добива на краен продукт с до 5%.

Принципът на работа на системите с мембрани WINEFILTER™ е аналогичен на останалите мембранни технологии – суровината протича през мембранните модули под налягане и се разделя на ретентат и пермеат, който процес постига ефекта на студена стерилизация. Мембранната микрофилтрация във винопроизводството най-често се използва за премахване на твърди неразтворени вещества и мътност, като в същото време позволява преминаването на компонентите на цвета, етанола, вкуса и аромата на виното.

Системите за микрофилтрация могат да бъдат ръчни или напълно автоматични, имат нисък разход на енергия и на практика елиминират нуждата от постоянно наблюдение, обслужване и смяна на консумативи, като същевременно значително намаляват времетраенето на същинската филтрация и увеличават рандемана от продукцията.

При правилна експлоатация мембранните модули имат дълъг живот от над 10 години. Системите поддържат поток от 20 – 378 л/мин. всяка и позволяват поетапно спиране на всеки отделен мембранен корпус, така че да се подсигури непрекъснат производствен процес при нужда от профилактика или подмяна на компоненти по системата. Цикълът на работа има дълга непрекъсната продължителност (до 100 часа), а системите са пригодени за обработка на розе, бяло и червено вино, което допълнително оптимизира първоначалното капиталовложение.

Микрофилтрационните инсталации на Koch Membrane Systems са качени на мобилна рама, което позволява една и съща инсталация да се мести и използва последователно в различни етапи от технологичния процес – първоначално филтруване, избистряне, студена стерилизация, преди бутилиране и т. н.

Това ги прави особено подходящи за микро, малки, средни и бутикови винарни, където не достигат квалифицирана работна ръка, технологично време и средства за периодична подмяна на консумативи, които са трудоемки и скъпи процеси. Инсталациите могат да бъдат оборудвани с различен тип мембрани, подходящи за производството на високоалкохолни напитки, оцети, плодови напитки и бира, като предимствата и функциите на системите остават валидни за всеки конкретен случай.

Марта Алексиева, офис мениджър,
Флунемерг ЕООДКлючови думи: Флунемерг, Koch Membrane Systems, микрофилтрация, WINEFILTERНовият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top