РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фондация Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа - клон България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фондация Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа - клон България- Насърчаване на иновациите в устойчива енергия - Усъвършенстване на бъдещите иноватори чрез магистърски и докторски програми - Подкрепа за стартиращия бизнес чрез KIC InnoEnergy Highway http://www.kic-innoenergy.com Представител за България-Веселин Дробенов vdrobenov@rec.org


Top