Фродексим със сертификат по ISO 9001:2000

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2007

На 5 ноември 2007 г. Фродексим официално се присъедини към фирмите в бранша с успешно внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000, съобщи за списанието инж. Димитър Фролошки, управител на Фродексим. Полученият от сертифициращата организация Лойдс Регистър ЕМЕА сертификат се отнася за продажба и сервизно обслужване на измервателна апаратура, електрооборудване и инструменти. Обхватът на сертификата включва и разработка, изграждане, експлоатация и поддържане на Системи за енергиен мениджмънт и компоненти за тях. Фродексим е сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO и за изграждане, експлоатация и поддръжка на микро-водноелектрически централи. В отговор на въпроса как внедряването на системата за управление на качеството ще се отрази на бизнеса на Фродексим, г-н Фролошки заявява, че сертифицирането по ISO 9000 ще допринесе за разширяване и утвърждаване на пазарното присъствие, повишаване на ефективността при изпълнение на основните дейности, създаване на атмосфера на професионализъм и креативност. "С внедряването на система за управление на качеството се стремим да затвърдим лидерските позиции, които имаме в областта на енергийния мениджмънт и развоя на свързаните с него системи", допълва той.
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top