Габрово: Интерактивен музей на индустрията

ВИДЕО

видовете промишленост и занаяти, донесли в миналото славата на По ОП Регионално развитие се е случило чудо със запустялата страда на Историческия музей. Превърнала се е в суперсъвременен музей на индустриално Габрово, известно в миналото като „българския Манчестер“ – център на кожарство, тъкачество, грънчарство, ковачество, дърводелство, гайтанджийство, ножарство...


ПОДОБНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ
Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top