Видео за Габрово: Интерактивен музей на индустрията

Начало > Видеоклипове > ВИДЕО

видовете промишленост и занаяти, донесли в миналото славата на По ОП Регионално развитие се е случило чудо със запустялата страда на Историческия музей. Превърнала се е в суперсъвременен музей на индустриално Габрово, известно в миналото като „българския Манчестер“ – център на кожарство, тъкачество, грънчарство, ковачество, дърводелство, гайтанджийство, ножарство...

ПОДОБНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ
Top