Галика бе домакин на семинари в ТУ-Варна и ТУ-София

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2014

Представители на водещи фирми от различни сектори на индустрията, студенти и преподаватели от техническите университети посетиха семинарите на Галика, проведени на 21 октомври т.г. в ТУ-Варна и на 23 октомври в ТУ-София. Сред представените теми по време на семинарите бяха “Многосензорни координатни измервателни машини” (с демонстрация на оптична измервателна система SmartScope Flash CNC 200), “Голямогабаритни обработващи центри с висока динамика” и “Съвременни машини и технологии за нишкова и обемна електроерозийна обработка”.

Многосензорните координатни измервателни машини бяха представени от Георги Владимиров, инженер продажби в Галика България, а оптичната измервателна система SmartScope Flash CNC 200 бе демонстрирана от Тамаш Пем, приложен инженер в Галика Унгария. В рамките на презентацията участниците се запознаха с американската компания Optical Gaging Products (OGP), която предлага мултисензорни измервателни системи и оптични системи за контрол.

Отделено бе специално внимание на специфичните продуктови линии в портфолиото на производителя: видеоизмервателни и мултисензорни системи; контурни проектори; лазерни скенери; сонда „Перо”, контактни и сканиращи сонди; лазерни, интерферометрични и сензори за бяла светлина; въртящи маси с една и две оси; електронни калибри; метрологичен и GD&T софтуер (геометрично оразмеряване и допуски).

Поставен бе акцент върху нарастващото значение на инвестицията в мултисензорни технологии при измерване на все по-малки и по-сложни детайли. В заключение бе изтъкнато, че повечето сензори за по-лесна употреба намаляват времето и повишават качеството на измерване и оттам – редуцират разходите за притежание на модерно метрологично оборудване.

Лектор по темата „Голямогабаритни обработващи центри с висока динамика” бе Флориан Ислер, международен ръководител продажби Reiden Technik, Швейцария. Той представи дейността на швейцарския производител на голямогабаритни центри за динамична фрезова обработка с до шест работни оси, каруселна маса и палетна автоматизация.

Като ключови предимства за клиента бяха посочени гъвкавостта на фирмата, собствената развойна дейност и развитие на софтуера, съвременните технологии и разработки по конкретни изисквания и задания на клиента. Демонстрирани бяха примери за обработка на детайли на различните модели голямогабаритни центри.

В презентацията „Съвременни машини и технологии за нишкова и обемна електроерозийна обработка” Недко Йорданов, приложен инженер в Галика България, представи компанията GF Machining Solutions, Швейцария като обединена марка на AGIE, CHARMILLES и MIKRON.

Разгледана беше спецификата и конфигурацията на видовете машини за нишкова и обемна електроерозия, високоскоростните и високопроизводителни обработващи центри и постигнатите нива на автоматизация. Акцент на презентацията бе позиционирането на различните машини в продуктовата листа на производителя в зависимост от сферата и особеностите на приложение.

„Машините са проектирани за висока точност и прецизност и клиентът получава много добро съотношение цена/производителност за огромно разнообразие от работа – от стандартни приложения с адаптирани инвестиционни разходи до специфични приложения с високи изисквания”, заяви лекторът.

„Целта на събитията в ТУ-Варна и ТУ-София бе да запознаем специалисти от машиностроителния бранш, студенти и преподаватели с избрани новости от технологиите и машините, предлагани от фирмата в България. Постигнахме и друг положителен резултат - осъществихме среща между фирмите, които търсят млади специалисти, и студентите, които търсят работа след завършване на обучението си.

Проявеният интерес към мероприятието ни вдъхва увереност, че сме успели да заинтересоваме присъстващите и практически да демонстрираме приложението на многосензорната измервателна машина на OGP. Нашите гости проследиха с внимание презентациите за голямогабаритните обработващи центри Reiden и съвременните машини и технологии за нишкова и ерозионна обработка. Предвид ползотворното протичане на семинарите, планираме и други подобни събития в бъдеще”, заявиха от Галика.Ключови думи: Галика, семинари, ТУ-Варна, ТУ-София, Optical Gaging Products, Reiden Technik, GF Machining SolutionsЕКСКЛУЗИВНО
Top