РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаВторият живот на машините STUDER

Специалистите наричат машините на STUDER "Ролс-Ройса на кръглото шлифоване". Но тяхната точност и изключителните експлоатационни характеристики не са единственото преимущество на марката. Не всички знаят, че STUDER възстановява и модернизира своите стари използвани машини до ниво, неотстъпващо на новопроизведените такива. При това клиентът получава възстановената машина, инвестирайки не повече от 50% от цената на нова.

ОПИТЪТ С INGOLD TOOLS
Ако клиентът иска заедно с основния ремонт на машината да разшири номенклатурата на обработваните детайли, STUDER извършва модернизацията в съответствие с измените изисквания. Така на старата машина се дават нови производствени възможности. Услугата заинтригува Ingold Tools, специализирана в директното производство на високоточни и сложни компоненти за шпиндели, компресори, хидравлични машини и възли, използвани в общото машиностроене. Ingold Tools разполага с голям и съвременен машинен парк, включващ както обработващи центри с ЦПУ, така и универсални машини, роботизирани клетки и автоматизирани системи за струговане, фрезоване, пробиване, хонинговане, полиране, песъкоструйна обработка, лазерна маркировка и плоско и кръгло шлифоване.
В участъка за кръгло шлифоване работят няколко машини с ЦПУ. Една от тях понастоящем се ремонтира в завода на STUDER. Това е 18-годишна машина S21, оборудвана с два шпиндела за външно шлифоване. При това S21 не само се възстановява, но се и модернизира в съответствие с изискванията на Ingold Tools. Чрез монтирането на допълнителен шпиндел за вътрешно шлифоване и въртящо седло машината получава нова функционалност. Освен това се подновява системата за охлаждане на шпиндела, а също и хидравличната система на завъртащото устройство. "За нас модернизацията е идеалното решение. Ние получаваме ремонтирана машина, дооборудвана с 50% нови възли", коментира Кристоф Йензер, изпълнителен директор на Ingold Tools.
S21 е втората машина STUDER от втора ръка в завода на Ingold Tools – през 2016 г. фирмата се сдобива с рециклирана S31. "Шлифоваме лагерни гривни с точност до 1 микрон. След основния ремонт STUDER ни гарантира изключителна точност. Модернизираната машина работи толкова дълго, колкото нова. Допълнително преимущество е, че не се налага работниците ни да свикват с машина с ново управление", потвърждава Едгар Стич, технически директор в Ingold Tools.ГАЛИКА-клон АД
София 1000
ул. „6-ти септември” № 6-Б
T.: 02 / 981 09 76
Ф: 02 / 980 53 17
office@galika.bg
www.galika.com


 


Top