РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика-Клон , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Галика-КлонОсновни технически данни на STUDER S141 Размери Диаметър на завъртане над масата: 400 mm Дължина на детайлите: макс. 1300 mm Дължина на вътрешно шлифоване: макс. 250 mm Дължина на външно шлифоване макс. 150 mm Напречна шейна, ос X Максимален ход: 425 mm Скорост: 0,001?15 000 mm/min Деление: 0,00001 mm Надлъжна шейна, ос Z Maксимален ход: 700 mm Скорост: 0,001?20 000 mm/min Деление: 0,00001 mm Револверна глава на шлифовъчния шпиндел Максимален брой на шпинделите: 4 Диапазон на завъртане: - 45 ? до 280 ? Точност на повторяемост: < 1“ Време на завъртане до 180 ?: < 4 sec. Деление: 0.00005 ? Вътрешно шлифоване Диаметри на шпинделите: O120 / O140 mm Скорости: 6000 – 120 000 rpm Дължина на шлифовъчния дорник: макс. 265 mm Външно шлифоване Периферна скорост: 50 m/s Захващащ конус: 1 : 10 / 40 mm Шлифовъчно колело: O 300/127 х 32 mm Седло с патронник А8 Скорост: 1-500 rpm Отвор на шпиндела: 40 mm Задвижваща мощност: 3 kW Моторно предно седло Скорост: 1-1500 rpm Отвор на шпиндела: O50 mm Задвижваща мощност: 10 kW Система за управление Fanuc 31 i-В с интегрирано РС Инсталирана мощност Обща инсталирана мощност: 33 kVA Налягане на сгъстения въздух: 5.5 bar Тегло Общо тегло на машината: 11 200 kg Вътрешно-кръглошлифовъчна машина STUDER S141 Перфектната иновация за къси и дълги детайли ГАЛИКА-клон АД София 1000, ул. „6-ти септември” № 6-Б, тел.: 02 / 981 09 76, факс: 02 / 980 53 17; E-mail: office@galika.bg; www.galika.com


Top