РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаSTUDER – истории с успешен край

Третият пример от поредицата успешни реализации на STUDER по света идва от областта на авиационната индустрия, чийто оборот в момента заема 11% дял от общия за компанията.

Клиентът е производител на високоточни лагери, базиран във Франция и разполагащ с повече от 5000 служители по света. Основният му доставчик на шлифовъчна техника е конкурент на STUDER от Италия. Въпреки това агентът ни го посещава редовно и изгражда добри бизнес отношения.
Участието в Симпозиума по шлифоване на STUDER, последвано от наше посещение във фабриката на клиента в Анеси, Франция, убеди неговото техническото ръководство да добави STUDER в списъка на потенциалните доставчици. След това, мениджърите на клиента ни посетиха и се запознаха със завода на STUDER, което беше окончателната причина напълно да ги спечелим за клиенти.Очакванията на клиентите бяха:
• Шлифоване на лагери с диаметър до 450 мм;
• Цялостна обработка на външния и вътрешния диаметър, на канала за сачмите и на лицевите повърхнини;
• Отклонения в диаметъра до 8 μm;
• Отклонения от формата до 4 μm;
• Качество на повърхнините от Ra 0,2.

С машина STUDER S41 успяхме да предложим перфектно решение за шлифоване на детайлите на клиента само с една установка. Защо? Тази машина отговаря на всичките изисквания и даже при обработка на големи лагери в работната зона остава немалко пространство. S41 предлага разстояние между центрите 1600 мм, а височината им е 275 мм. Работната глава е оборудвана с 1 външношлифовъчен диск O500 мм и 3 вътрешношлифовъчни дискове до O200 мм.
STUDER беше кооперативен и гъвкав партньор по време на целия процес, осигурявайки много геометрични разяснения и принадлежност, специално изработени за клиента. Например, оборудвахме вътрешношлифовъчните шпиндели с шлифовъчни дискове с диаметър 200 мм и подсилихме кабината на машината, така че да няма нужда от използване на защитни кожуси около шпинделите при вътрешно шлифоване. Използвахме персонализиран магнитен патронник и различни приспособления за закрепване. Разработихме приспособление за заточване под радиус, монтирано на работната масата, така че да можем да постигнем необходимата геометрична точност на канала за движение на лагерните сачми. Друго нововъведение беше, че осигурихме едновременно шлифоване на две външни лагерни гривни на една установка.
Вътрешният диаметър се шлифова с измерване по време на процеса, след което се шлифова каналът за сачмите. При една и съща установка подлагаме канала за сачмите на предварително шлифоване и на последваща финишна обработка.

Същата машина STUDER S41 намери и друго прилжение - за обработка на вътрешната лагерна гривна:
• шлифоване на външния канал за сачмите;
• шлифоване на вътрешния диаметър с активен контрол по време на процеса.

Цитат от клиента:
"STUDER първо обсъди всичко, а после го изпълни... Конкуренцията говореше преди да помисли".
Това тясно сътрудничество в намирането на решения продължи до въвеждането на машините в експлоатация
в производството на клиента.


ГАЛИКА-клон АД
София 1000, ул. „6-ти септември” № 6-Б
тел.: 02 / 981 09 76, факс: 02 / 980 53 17
е-mail: office@galika.bg; www.galika.com


Top