РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, декември 2017 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2017 > ГаликаГалика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаSTUDER – истории с успешен край

Клиентът в този пример е известен производител на стругови и фрезови машини.
Клиентът трябва да произвежда 1200 шпиндела годишно. Те съдържат различни фланци, основното вретено, изтегляща щанга и гайка за щангата. Има нужда от външно, вътрешно и лицево шлифоване, включително шлифоване в дълбок отвор. Размерите на партидите са много малки.

Предложихме машина S33 с 1 външношлифовъчен и 2 вътрешношлифовъчни шпиндела. Тази конфигурация на работната глава ни даде максималната гъвкавост за различните детайли. Следващото предизвикателство бе възможността за обработка на 8 типоразмера детайли в много малки серии. Това предизвикателство бе решено чрез използването на високоточна инструментална екипировка, позволяваща бърза и точна смяна на патронници с външно, вътрешно или магнитно захващане без необходимост от прешлифоване на челюсти.
Най-голямото предимство за нашия клиент беше, че единствено с машина S33 и един инженер той можеше да произвежда всички части за даден шпиндел.
4-стъпковият процес на Studer за шпинделите на шлифовъчната машина се вписа много добре в това приложение.

Шлифоването на дълбоките отвори на главния шпиндел беше предизвикателство. Studer реши, че перфектното решение е дълъг заострен хибриден дорник, изработен от въглеродни влакна и стомана. Този инструмент е лек благодарение на въглеродните влакна, но е изключително твърд заради вградената стомана. Той ни позволява да работим дълбоко в отвора без отклонение от размерите.
Въртящият се револверен магазин е екипиран със сменяеми шпиндели и престъргващи диаманти, осигуряващи инсталиране на различни инструменти за вътрешно- и външношлифовъчни операции.


Шлифоване на основния шпиндел с 4-стъпков процес на 3 операции

Първата операция се състои в закрепване на шпиндела между центри и шлифоване на 3 диаметъра и 3 чела.

При операция 2 детайлът се захваща обърнат и 1 диаметър и 1 повърхнина се шлифоват с външношлифовъчен диск.

При операция 3А използваме специален водач на Studer с изтегляне назад, за да притиснем шпиндела назад в център върху работната глава. След това поддържаме предната част на шпиндела с 3-точков люнет по шлифования диаметър.
Коничната повърхност се шлифова с инструмента в позиця T3. След това работната глава на машината се завърта и отвора в долната част на конуса се обработва, използвайки същия инструмент. Това осигурява почти нулево радиално биене между външните и шлифованите вътрешни диаметри.

Операция 3Б използва инструмент T2 с дългия карбонов дорник, за да достигне дълбо-
ко в шпиндела и да шлифова 2 отвора. Обърне-
те внимание, че конфигурaцията на въртяща-
та работна глава на машина S33, носеща два външношлифовъчни шпиндела, беше от решаващо значение за това приложение, защото ни позволи да шлифоваме както конуса, така и дълбокия отвор на една и съща установка.

При четвъртата и последна стъпка отново използвахме за установяване на детайла водача с изтегляне назад и

след стабилно закрепване шлифовахме с инструмент Т3 отвора в противоположния край на шпиндела.


Конфигурацията на въртящата глава на S33, съчетана с инструменталната екипировка за бърза смяна,
позволи на потребителя да произвежда необходимия годишен обем само с една машина S33.
С помощта на специфични инструменти (шпиндел с бързосменяеми инструменти, водач с изтегляне назад,
стабилен карбонов дорник и подходящи шлифовъчни дискове) всички детайли на шпинделите могат да
бъдат шлифовани с най-високо качество.


ГАЛИКА-клон АД
София 1000
ул. „6-ти септември” № 6-Б
тел.: 02 / 981 09 76
факс: 02 / 980 53 17
е-mail: office@galika.bg

 www.galika.com


Top